Ülések - Balatonföldvár2022. november 24., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. november 24. napján ülést tart

2022112402.
Helyi adókról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 02 Helyi adókról rendelettervezet - letöltés
2. melléklet - 02 Helyi adókról szóló rendelet - letöltés
2022112403.
A 2023. évi illetményalapról szól rendelet megalkotása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 03 Illetményalap - letöltés
2022112404.
A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 04 Háztartási szennyvíz - letöltés
2022112405.
A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 05 Temető rendelet felülvizsgálata - letöltés
2. melléklet - 05 Temető rendelet tervezet - letöltés
2022112406.
A 2022. évi igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 06 Igazgatási szünet - letöltés
2022112407.
Kemping utca melletti partfal stabilizációja II. ütem - kiviteli tervek beszerzése

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 07 Partfal stabilizációja - letöltés
2022112408.
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 08 BTKT határozat 35 2022 - letöltés
2. melléklet - 08 BTKT megállapodás módosítás tervezet - letöltés
3. melléklet - 08 BTKT megállapodás módosítása - letöltés
4. melléklet - 08 Előterjesztés BTKT - letöltés
2022112409.
A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 09 2023. évi belső ellenőri terv_Bföldvár - letöltés
2022112410.
Tájékoztató a Földvár Televízió működéséről; Főszerkesztő megbízásának meghosszabbítása

Előadó: Futó Zsófia főszerkesztő

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 10 Földvár televízió - letöltés
2. melléklet - 10 Főszerkesztő megbízása - letöltés
2022112411.
Balatonföldvári Nonpofit Kft. ügyvezetőjének megbízása; Balatonföldvári Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 11 Alapító okirat módosítás 221124 - letöltés
2. melléklet - 11 Kiss Tbor megbízás 2022 - letöltés
3. melléklet - 11 Nonprofit Kft alapító okirat módosítás - letöltés
2022112412.
Balatonföldvári Nonprofit Kft. dolgozóinak év végi juttatása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 12 Kft dolgozók év végi juttatása - letöltés