Bálványos

Bálványos Község Önkormányzata

8614 Bálványos, Kossuth u. 68.


Polgármester:
Sebestyén Gyula

Képviselő testület:

Horváth Zoltán - alpolgármester

Barna János - képviselő

Ágoston Jenő - képviselő

Gutman István - képviselő

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN BALATONFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGBEN

Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című európai uniós pályázaton. A projekt öt tagú konzorciumban valósul meg, melynek tagjai:

KONZORCIUMVEZETŐ: Balatonföldvár Város Önkormányzata,

KONZORCIUMI TAGOK:
Balatonszárszó Község Önkormányzata,
Bálványos Község Önkormányzata,
Kereki Község Önkormányzata,
Teleki Község Önkormányzata.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 244,21 millió forint vissza nem térítendő támogatás
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
A projekt indulását megelőző elemzések során fény derült a helyi szükségletek alapján fejlesztendő területekre, melyek elősegítették a célok eléréséhez szükséges stratégia kidolgozását.
A konstrukció elsődleges célja: a kulturális,- és társadalmi tőke, illetve az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként a konzorciumi településeken élők megismerhetik a lakóhelyük különböző értékeit és alkalmasabbá válhatnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások kiaknázására.
A másik fő cél az európai uniós támogatás segítségével: a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt nehézségek komplex,- a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó, területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt megvalósításával az alábbi eredményekhez járulunk hozzá: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése,- a humán közszolgáltatások tekintetében, egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának erősítése, a rászoruló csoportok foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci helyzetük fejlesztése, a társadalmi felzárkózás folyamata, a minőségi, térítésmentes szolgáltatásokhoz való hozzáférés editálása, ágazati együttműködések és integrált megoldások kialakítása, az országosan homogén szolgáltatások differenciálása.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2020.február 29.
A PROJEKT AZONOSÍTÓJA: EFOP-1.5.2-16-2017-00005


Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító: 1003451388
Támogatási konstrukció: MFP-OUF/2019
("Óvoda udvar”)
Projekt címe: Bálványosi óvoda udvar fejlesztése játszótéri játékok beszerzésével
Támogatói okirat azonosító: 3033796140
A szerződött támogatás összege: 4 909 204 Ft
A projekt összköltsége: 4 909 204 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás kezdete: 2020.03.30.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.06.26.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében a bálványosi óvoda udvarán játszóeszközök telepítése (ütéscsillapító talajjal, szabványossági felülvizsgálattal) történt meg az alábbiak szerint:
- 1 db rugós motor
- 1 db rugós ló
- 1 db kombinált 4 tornyos mászóvár
- 1 db hinta
Eredménymutató: 4 db telepített játszóeszköz
A fejlesztés indokoltsága:
Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen óvoda (udvar) fejlesztési pályázat biztosított lehetőséget az önkormányzatnak céljai elérésére.
A településen 2019 szeptemberében megnyílt a Waldorf iskola, mely új színt vitt a lakosság életébe. A társadalom kohéziójának erősítése, a helyi óvodai szolgáltatások minőségi fejlesztése vált szükségessé, mivel új kisgyermekes családok jelentek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson.
A megvalósított projekt további fejlesztést indukált, mivel az óvodába beiratott gyermekek száma az előző évhez képest duplájára emelkedett, így a fenntarthatóság biztosítottá, az épület felújítása pedig indokolttá vált.
A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.
A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.
A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.
A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.
Bálványos, 2020. szeptember 1.
Sebestyén Gyula
polgármester