HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN BALATONFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGBEN

Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című európai uniós pályázaton. A projekt öt tagú konzorciumban valósul meg, melynek tagjai:

KONZORCIUMVEZETŐ: Balatonföldvár Város Önkormányzata,

KONZORCIUMI TAGOK:
Balatonszárszó Község Önkormányzata,
Bálványos Község Önkormányzata,
Kereki Község Önkormányzata,
Teleki Község Önkormányzata.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 244,21 millió forint vissza nem térítendő támogatás
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
A projekt indulását megelőző elemzések során fény derült a helyi szükségletek alapján fejlesztendő területekre, melyek elősegítették a célok eléréséhez szükséges stratégia kidolgozását.
A konstrukció elsődleges célja: a kulturális,- és társadalmi tőke, illetve az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként a konzorciumi településeken élők megismerhetik a lakóhelyük különböző értékeit és alkalmasabbá válhatnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások kiaknázására.
A másik fő cél az európai uniós támogatás segítségével: a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt nehézségek komplex,- a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó, területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt megvalósításával az alábbi eredményekhez járulunk hozzá: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése,- a humán közszolgáltatások tekintetében, egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának erősítése, a rászoruló csoportok foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci helyzetük fejlesztése, a társadalmi felzárkózás folyamata, a minőségi, térítésmentes szolgáltatásokhoz való hozzáférés editálása, ágazati együttműködések és integrált megoldások kialakítása, az országosan homogén szolgáltatások differenciálása.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2020.február 29.
A PROJEKT AZONOSÍTÓJA: EFOP-1.5.2-16-2017-00005

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító: 1003451388
Támogatási konstrukció: MFP-NHI/2019
("A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”)
Projekt címe: Bálványosi közösségi tér és szolgáltatások fejlesztése
Támogatói okirat azonosító: 3012946825
A szerződött támogatás összege:19 714 672 Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2019.11.11.

Projekt megvalósítás befejezése:2020.12.28.
Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célkitűzését a bálványosi Közösségi Ház felújítása jelentette, mint építési tevékenység.
Az önkormányzat a felújításhoz a kivitelezésre elszámolható 14 771 031 Ft összegen felül 4 228 932 Ft önrészt biztosított saját költségvetéséből.
Felújítás műszaki-szakmai tartalma: külső homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 15 cm vastag grafitos EPS 80 polisztirol lemezzel. Meglévő kőburkolat díszítések bontása. külső nyílászárók cseréje, 3 rétegű üvegezett, 80 mm tokszerkezetűre. Fűtés korszerűsítés: meglévő kazán cseréje levegő-víz működtetésű hőszivattyús kazánra, H tarifás mérőhely, 8 KW-os napelemes rendszer kiépítése.
A projektben szereplő beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése a COVID-19 járvány miatt nem valósult meg.
Projekt keretében beszerzett eszközök: a beszerzendő eszközök a Waldorf iskola javaslatára kerültek a projektbe, melyek az intézmény működéséhez használatra átadásra kerültek:
-mobil színpad
-térelválasztó paravánok
-asztalok, székek
-sörpad garnitúrák
projektor állvánnyal, vászonnal
-hangtechnika
-fénytechnika
-kerti pavilonok
-térelválasztó függöny
-függönykarnis.
Eredménymutató:
-289 m2 alapterületű ingatlan felújítása
-97 db beszerzett eszköz
A fejlesztés indokoltsága:
Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen komplex pályázat biztosított lehetőséget az önkormányzatnak céljai elérésére.
A településen 2019 szeptemberében megnyílt a Waldorf iskola, mely új színt vitt a lakosság életébe. A társadalom kohéziójának erősítése, a helyi iskolai és közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztése vált szükségessé, mivel új gyermekes családok jelentek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson.
A megvalósított projekt további fejlesztést indukált: a közösségi színtér és intézmény fejlesztése hatással van az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számának növekedésére, a helyben működő óvoda fenntarthatóságára.
A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.
A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.
A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.
Bálványos, 2020. december
Sebestyén Gyula
polgármester