Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

Támogatási konstrukció: MFP-OEF/2020MFP azonosító: 1003451388

("Óvodaépület felújítása”)

Projekt címe: Bálványosi óvoda épületének felújítása

Projekt azonosító: 3104727831

Támogatói okirat iratazonosító: 3194859513

A szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft

Projekt megvalósítás tervezett

kezdete: 2020.10.01.

Projekt megvalósítás tényleges

kezdete: 2020.12.01.

Projekt megvalósítás tervezett

fizikai befejezése: 2021.11.30.

Projekt megvalósítás tényleges

fizikai befejezése: 2021.05.31.

Az önkormányzat az elnyert támogatáson felül 9 506 583 Ft önrészt biztosított a felújítás megvalósításához saját költségvetéséből.

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

A településen 2019. évben megnyílt Waldorf iskola új színt vitt a lakosság életébe. Új családok jelentek és jelennek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson, ezáltal az óvodáskorúak száma is folyamatosan nő. Jelen fejlesztés révén a gyermekek megfelelő színvonalú és felszereltségű óvodába járhatnak, így a szülők nem viszik el a gyermekeket a közeli városi óvodába, sőt, még bejáró gyermek is van.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés:

A projekt keretében a bálványosi óvoda épületének komplex felújítása valósult meg. A felújítás a teljes épületet érintette: az épület egy része tömésfalból készült, ezért utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés is történt, légáteresztő vakolattal.

Részletes szakmai tartalom:

 • -külső falak talajnedvesség elleni szigetelése, a padló rétegrend bontása nélkül, az első fuga sor vonalában,
 • -külső homlokzati hőszigetelő rendszer készült 10 cm vastag EPS80 polisztirol lemezzel külső tégla falakon,
 • -az épület egésze szilikát vékonyvakolatot kapott,
 • -új tetőfedés készült, szarufákig történő visszabontással, új lécezéssel, tetőfóliával, eresz lambériával és bádogos szerkezetekkel,
 • -az óvoda belső helyiségei felújításra kerültek: vizesblokk, óvoda terem, közlekedő,
 • -teljes burkolatcsere készült, kenhető szigeteléssel és aljzatkiegyenlítéssel,
 • -a falak új vakolatot kaptak, glettelve és festve lettek,
 • -gipszkarton álmennyezet készült, 4 db belső ajtó cseréje történt meg,
 • -a vizesblokkban új szaniterek és csapok kerültek. Ezen helyiségekben új villanyhálózat készült, kapcsolókkal, lámpákkal, konnektorokkal.

A működéshez szükséges kötelező eszközöket és felszereléseket az önkormányzat saját forrásból évenkénti költségvetésének terhére biztosítja.

Az épület kizárólag önkormányzati óvodai feladatellátásra szolgál.

Eredménymutató:

 • -a fejlesztés keretében felújítással érintett épület/épületrész alapterülete: 165 m2

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2021. június 24.

Sebestyén Gyula s.k.

polgármester                     

beszamolo_balvanyos-mfp_ovoda-felujitasa.pdf


Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

MFP azonosító: 1003451388

Támogatási konstrukció: MFP-KKE/2020

("Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”)

Projekt címe: Munkagép beszerzése Bálványos Községi Önkormányzat részére

Projekt azonosító: 3085469074


Támogatói okirat iratazonosító: 3097196937

A szerződött támogatás összege: 8 509 508 Ft

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2020.06.10.

Projekt megvalósítás eredetileg tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2020.09.03.

Projekt megvalósítás változás bejelentés szerinti fizikai befejezése: 2021.06.30.

Projekt megvalósítás tényleges befejezése: 2021.06.21.

Projekt megvalósítás időszakában történt változás

A projekt befejezése a tervezett időponthoz képest 3 hónapot meghaladóan csúszott, mely kapcsán változás bejelentéssel éltünk a Támogató felé. A késedelem oka az volt, hogy a gépbeszerzésre vonatkozó szállítási szerződésben szereplő szállítási határidőt (20 hét) a vállalkozó nem teljesítette.

A késedelemből előállt szerződésszegés miatt az önkormányzat javaslata alapján a szállítási megállapodás közös megegyezéssel megszüntetésre került a vételár visszautalása mellett.

Ezt követően új beszerzési eljárás eredményeképpen sikerült a pályázatban szereplő műszaki paraméterekkel egyenértékű gépeket beszerezni.

Az önkormányzat az elnyert támogatáson felül 824 992 Ft önrészt biztosított a projekt megvalósításához saját költségvetéséből.

Projekt keretében beszerzett gépek:

 • -LOVOL 504 C traktor (fülkés, klímás) 50 LE
 • -LOVOL fronthidraulika
 • -GEO AGL 145 padkakasza

Eredménymutató:

 • -a fejlesztés kapcsán beszerzett eszközök, gépek (db): 3

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

Bálványos belterületén a hatékony munkavégzést biztosító eszköz beszerzése elengedhetetlen az alapvető közfeladatok ellátásához. A közmunkások száma az elmúlt években minimálisra csökkent, így a kézi erővel történő munkavégzést a beszerzett gép helyettesíteni tudja.

A gép kiválasztásánál szempont volt az üzemanyag felhasználás / káros anyag kibocsátás, komplexitás, így a feladatra választható gépek közül elsőként az Arbos 3055 kistraktorra esett a választás.

A fent említett okok miatt új eljárás keretében a tervekkel/műszaki paraméterekkel egyenértékű, fülkés, klímás, 50 LE teljesítményű traktort (LOVOL 504 C) sikerült beszereznünk, melyet 2021. június 16-án a szállító Győri Agroker Zrt. képviselője Bálványoson beüzemelt:

A gép 2021. június 21-én került forgalomba helyezésre.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2021. július 5. 


beszamolo_balvanyos-mfp_traktor-beszerzes.pdf

beszamolo_balvanyos-mfp_traktor-beszerzes.docx


HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN BALATONFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGBEN

Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című európai uniós pályázaton. A projekt öt tagú konzorciumban valósul meg, melynek tagjai:

KONZORCIUMVEZETŐ: Balatonföldvár Város Önkormányzata,

KONZORCIUMI TAGOK:
Balatonszárszó Község Önkormányzata,
Bálványos Község Önkormányzata,
Kereki Község Önkormányzata,
Teleki Község Önkormányzata.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 244,21 millió forint vissza nem térítendő támogatás
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
A projekt indulását megelőző elemzések során fény derült a helyi szükségletek alapján fejlesztendő területekre, melyek elősegítették a célok eléréséhez szükséges stratégia kidolgozását.
A konstrukció elsődleges célja: a kulturális,- és társadalmi tőke, illetve az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként a konzorciumi településeken élők megismerhetik a lakóhelyük különböző értékeit és alkalmasabbá válhatnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások kiaknázására.
A másik fő cél az európai uniós támogatás segítségével: a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt nehézségek komplex,- a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó, területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt megvalósításával az alábbi eredményekhez járulunk hozzá: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése,- a humán közszolgáltatások tekintetében, egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának erősítése, a rászoruló csoportok foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci helyzetük fejlesztése, a társadalmi felzárkózás folyamata, a minőségi, térítésmentes szolgáltatásokhoz való hozzáférés editálása, ágazati együttműködések és integrált megoldások kialakítása, az országosan homogén szolgáltatások differenciálása.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2020.február 29.
A PROJEKT AZONOSÍTÓJA: EFOP-1.5.2-16-2017-00005

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító: 1003451388
Támogatási konstrukció: MFP-NHI/2019
("A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”)
Projekt címe: Bálványosi közösségi tér és szolgáltatások fejlesztése
Támogatói okirat azonosító: 3012946825
A szerződött támogatás összege:19 714 672 Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2019.11.11.

Projekt megvalósítás befejezése:2020.12.28.
Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célkitűzését a bálványosi Közösségi Ház felújítása jelentette, mint építési tevékenység.
Az önkormányzat a felújításhoz a kivitelezésre elszámolható 14 771 031 Ft összegen felül 4 228 932 Ft önrészt biztosított saját költségvetéséből.
Felújítás műszaki-szakmai tartalma: külső homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 15 cm vastag grafitos EPS 80 polisztirol lemezzel. Meglévő kőburkolat díszítések bontása. külső nyílászárók cseréje, 3 rétegű üvegezett, 80 mm tokszerkezetűre. Fűtés korszerűsítés: meglévő kazán cseréje levegő-víz működtetésű hőszivattyús kazánra, H tarifás mérőhely, 8 KW-os napelemes rendszer kiépítése.
A projektben szereplő beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése a COVID-19 járvány miatt nem valósult meg.
Projekt keretében beszerzett eszközök: a beszerzendő eszközök a Waldorf iskola javaslatára kerültek a projektbe, melyek az intézmény működéséhez használatra átadásra kerültek:
-mobil színpad
-térelválasztó paravánok
-asztalok, székek
-sörpad garnitúrák
projektor állvánnyal, vászonnal
-hangtechnika
-fénytechnika
-kerti pavilonok
-térelválasztó függöny
-függönykarnis.
Eredménymutató:
-289 m2 alapterületű ingatlan felújítása
-97 db beszerzett eszköz
A fejlesztés indokoltsága:
Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen komplex pályázat biztosított lehetőséget az önkormányzatnak céljai elérésére.
A településen 2019 szeptemberében megnyílt a Waldorf iskola, mely új színt vitt a lakosság életébe. A társadalom kohéziójának erősítése, a helyi iskolai és közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztése vált szükségessé, mivel új gyermekes családok jelentek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson.
A megvalósított projekt további fejlesztést indukált: a közösségi színtér és intézmény fejlesztése hatással van az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számának növekedésére, a helyben működő óvoda fenntarthatóságára.
A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.
A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.
A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.
Bálványos, 2020. december
Sebestyén Gyula
polgármester