Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

edvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

MFP azonosító: 1003451388

Támogatási konstrukció: MFP-ÖTIF/2022

("Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”)

Projekt címe: Bálványosi ravatalozó felújítása

Projekt azonosító: 3346493150

Támogatói okirat iratazonosító: 3365860225

A szerződött támogatás összege: 10 821 316 Ft

Projekt megvalósítás tervezett

kezdete: 2022.04.01.

rojekt megvalósítás tényleges

kezdete: 2022.05.30.

Projekt megvalósítás tervezett

fizikai befejezése: 2022.12.31.

Projekt megvalósítás tényleges

fizikai befejezése: 2022.12.14.

Az önkormányzatnak a ravatalozó felújításához az elnyert támogatáson felül saját költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania.

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

z önkormányzat kapcsolódó fejlesztésként a temetőhöz vezető utat 2019. évben felújította.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai terv szerint történt.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés:

A projekt keretében a bálványosi ravatalozó épületének felújítása valósult meg.

Megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:

- rossz minőségű homlokzati nemesvakolat eltávolítása,

- alapozó felhordása, új vékonyvakolat készítése 100,6 m2-en,

- lábazati vakolat, padlóburkolat felújítása,

- fal-, pillér-, oszlopburkolat javítása 10 m2-en,

- fa nyílászárók cseréje,

- belső, külső falfelületek javítása, festése, külső felületek lazúrozása csiszolása, mázolása két rétegben (181 m2),

- a megsüllyedt, törött térkőburkolat, törött szegélyek helyreállítása

- fagyálló, teherhordó alap készítése 20 cm vastagságban (45 m2)

térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, ágyazat pótlása utáni javítás a bontott térkő visszaépítésével.

A projekt megvalósítását az általalános költségekben elszámolt projektadminisztráció és műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig.

A projektadminisztráció keretében a projekthez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása valósult meg (pl. adminisztratív feladatok ellátása, pályázat elszámolásának elkészítése).

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projektben szereplő tevékenység nem volt engedélyköteles, a projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása valamennyi támogatott jogcím tekintetében megtörtént (felújítás, általános költségek (műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció)), a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Bálványos, 2022. december

Sebestyén Gyula s.k.

polgármester


Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

MFP azonosító: 1003451388

Támogatási konstrukció: MFP-TFB/2021

("Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021”)

Projekt címe: Bálványosi falugondnoki busz cseréje

Projekt azonosító: 3289645698

Támogatói okirat iratazonosító: 3300290908

A szerződött támogatás összege: 11 595 778 Ft

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2021.07.15.

Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2021.09.13.

Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2021.10.31.

Változás bejelentéssel kért befejezési időpont: 2022.07.15.

Projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése: 2022.06.09.

A fejlesztés indokoltsága:

A projektben a bálványosi falugondnoki busz cseréje valósult meg. A korábbi busz 2021. október 19-én volt 6 éves, a pályázat beadásakor 98 858 km-t futott.

Az önkormányzat célja új, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-fogyasztású, valamint költségmentes gépjármű beszerzése volt.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:

A beszerzett új gépjármű típusa: Renault Trafic Pack Comfort L2H1, 4 év, 200 e km garanciával. A falugondnoki buszt igénybe vevők száma havonta 20-25 fő. A falugondnoki busz elsősorban étkeztetési és gyógyszer szállítási feladatokat lát el, melyet az elöregedő lakosság jelentős része igénybe vesz. A projekt illeszkedik az önkormányzat elmúlt években végrehajtott fejlesztéseihez.

A támogatás a busz vételárán kívül tartalmazta a regisztrációs adó, valamint a buszra készített kötelező arculati elemek feltüntetésének költségét. Az önkormányzat a busz forgalomba helyezésének költségét, a projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás követelményeinek teljesítését saját forrásból biztosította.

Gépjármű adatai:

 • -típus: Renault Trafic III.
 • -rendszám: THC-434
 • -gyártási év: 2022
 • -hengerűrtartalom: 1997 cm3
 • -alvázszám: VF1JL000668771499
 • -motorszám: M9RZ717C021778
 • -teljesítmény: 110 kW

A projekt megvalósítására az önkormányzat általános költséget nem számolt el.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása megtörtént, a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Bálványos, 2022 július

Sebestyén Gyula s.k.

polgármester         


Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

MFP azonosító: 1003451388

Támogatási konstrukció: MFP-UHK/2021

("Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021”)

Projekt címe: Bálványosi Ady Endre utca felújítása

Projekt azonosító: 3280266443

Támogatói okirat iratazonosító: 3319243629

A szerződött támogatás összege: 16 624 567 Ft

Projekt megvalósítás tervezett

kezdete: 2021.07.01.

Projekt megvalósítás tényleges

kezdete: 2021.11.29.

Projekt megvalósítás tervezett

fizikai befejezése: 2021.11.30.

Projekt megvalósítás tényleges

fizikai befejezése: 2022.04.26.

A 2021. április 28. napján benyújtott pályázat tartaléklistáról nyert, a támogatói okirat 2021. október 22. napján érkezett, így az eredetileg vállalt határidők nem voltak tarthatók.

Az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához az elnyert támogatáson felül saját költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania.

A fejlesztés indokoltsága:

A projekt keretében a bálványosi Ady Endre utca felújítása valósult meg. Az utca útburkolata az 1960-as években épült, legutóbbi részleges felújítása a 2000-es években történt, amely során a meglévő aszfaltozott burkolatra egy réteg aszfalt burkolat került, amely elhasználódott, leromlott állapotúvá vált. Ezen felül a burkolat több helyen jelentősen kátyúsodott, amely kátyúk aszfalttal való tömedékelését az önkormányzat erejéhez mérten végrehajtotta.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:

A felújított útburkolat méretei: 3,0 m szélességű és 500 fm hosszúságú út, + útcsatlakozások: 100 m2, összesen: 1600 m2.

Az útburkolat felújítása tekintetében a meglévő, leromlott burkolatszakaszok kátyúzásra kerültek. Majd ezután került sor a felület tisztítására, bitumenemulziós alápermetezésre, illetve az AC 11 kopóréteggel történő aszfaltozási munkákra 6 cm vtg-ban történő gépi terítéssel és tömörítéssel.

Az elkészült burkolat mellé padka épült kétoldalon Z 0/22 zúzottkő terítésével, tömörítésével.

A jelenlegi csapadékvíz elvezetés módja nem változott, a felmagasodott földpadkákat le kellett szedni, a burkolatok megfelelő hossz-és keresztirányú lejtésviszonyainak megépítésével biztosítottuk, hogy a csapadékvíz megfelelően jusson el a jelenlegi vízelvezető rendszerbe.

A felújításban szereplő tevékenységek nem engedélyköteles tevékenységek.

Eredménymutató:

 • -szilárd burkolatú út felújítása: 1600 m2

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2022 április

Sebestyén Gyula s.k.

polgármester     


               

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

edvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

MFP azonosító: 1003451388

mogatási konstrukció: MFP-ÖTIK/2021

("Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”)

Projekt címe: Bálványosi orvosi rendelő épületének felújítása

Projekt azonosító: 3285085102

Támogatói okirat iratazonosító: 3296047489

A szerződött támogatás összege: 20 975 547 Ft

Projekt megvalósítás tervezett

kezdete: 2021.08.01.

rojekt megvalósítás tényleges

kezdete: 2021.09.01.

Projekt megvalósítás tervezett

fizikai befejezése: 2022.05.31.

Projekt megvalósítás tényleges

fizikai befejezése: 2022.02.28.

Az önkormányzatnak az orvosi rendelő épületének felújításához az elnyert támogatáson felül saját költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania.

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

Az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy a település legfontosabb feladatát, az egészségügyi alapellátást működtesse, ezen szolgáltatásokat helyben, megfelelő színvonalon tegye elérhetővé a lakosság számára. Az önkormányzat a nyújtott szolgáltatások körét önerős fejlesztéssekkel és pályázati támogatásokból próbálja növelni.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés:

A projekt keretében a bálványosi orvosi rendelő épületének komplex energetikai felújítása valósult meg.

A felújításban szereplő tevékenységek nem engedélyköteles tevékenységek.

Megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:

-teherhordó és kitöltő falazat javítása, pótlása,

az épület tégla falazatának utólagos hőszigetelése (10 cm vtg. Austrotherm Grafit hőszigetelő lemez),

-az épület tégla lábazatának utólagos hőszigetelése (8 cm vtg. Austrotherm XPS TOP hőszigetelő lemez),

-külső homlokzatvakolat – SZILIKÁT vékonyvakolat, lábazatvakolat – BAUMIT MOZAIK TOP műgyanta kötőanyagú lábazati vakolat készítése,

-bádogos szerkezetek cseréje,

-belső festés készítése,

-komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése,

-fűtés szerelés – hőszivattyús rendszer telepítéssel,

-ereszcsatorna, lefolyócső szerelése,

műanyag nyílászárók cseréje (nyugati homlokzaton).

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2022 április

Sebestyén Gyula s.k.

polgármester

         


Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

Támogatási konstrukció: MFP-OEF/2020MFP azonosító: 1003451388

("Óvodaépület felújítása”)

Projekt címe: Bálványosi óvoda épületének felújítása

Projekt azonosító: 3104727831

Támogatói okirat iratazonosító: 3194859513

A szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft

Projekt megvalósítás tervezett

kezdete: 2020.10.01.

Projekt megvalósítás tényleges

kezdete: 2020.12.01.

Projekt megvalósítás tervezett

fizikai befejezése: 2021.11.30.

Projekt megvalósítás tényleges

fizikai befejezése: 2021.05.31.

Az önkormányzat az elnyert támogatáson felül 9 506 583 Ft önrészt biztosított a felújítás megvalósításához saját költségvetéséből.

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

A településen 2019. évben megnyílt Waldorf iskola új színt vitt a lakosság életébe. Új családok jelentek és jelennek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson, ezáltal az óvodáskorúak száma is folyamatosan nő. Jelen fejlesztés révén a gyermekek megfelelő színvonalú és felszereltségű óvodába járhatnak, így a szülők nem viszik el a gyermekeket a közeli városi óvodába, sőt, még bejáró gyermek is van.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés:

A projekt keretében a bálványosi óvoda épületének komplex felújítása valósult meg. A felújítás a teljes épületet érintette: az épület egy része tömésfalból készült, ezért utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés is történt, légáteresztő vakolattal.

Részletes szakmai tartalom:

 • -külső falak talajnedvesség elleni szigetelése, a padló rétegrend bontása nélkül, az első fuga sor vonalában,
 • -külső homlokzati hőszigetelő rendszer készült 10 cm vastag EPS80 polisztirol lemezzel külső tégla falakon,
 • -az épület egésze szilikát vékonyvakolatot kapott,
 • -új tetőfedés készült, szarufákig történő visszabontással, új lécezéssel, tetőfóliával, eresz lambériával és bádogos szerkezetekkel,
 • -az óvoda belső helyiségei felújításra kerültek: vizesblokk, óvoda terem, közlekedő,
 • -teljes burkolatcsere készült, kenhető szigeteléssel és aljzatkiegyenlítéssel,
 • -a falak új vakolatot kaptak, glettelve és festve lettek,
 • -gipszkarton álmennyezet készült, 4 db belső ajtó cseréje történt meg,
 • -a vizesblokkban új szaniterek és csapok kerültek. Ezen helyiségekben új villanyhálózat készült, kapcsolókkal, lámpákkal, konnektorokkal.

A működéshez szükséges kötelező eszközöket és felszereléseket az önkormányzat saját forrásból évenkénti költségvetésének terhére biztosítja.

Az épület kizárólag önkormányzati óvodai feladatellátásra szolgál.

Eredménymutató:

 • -a fejlesztés keretében felújítással érintett épület/épületrész alapterülete: 165 m2

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2021. június 24.

Sebestyén Gyula s.k.

polgármester                     

beszamolo_balvanyos-mfp_ovoda-felujitasa.pdf


Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.

MFP azonosító: 1003451388

Támogatási konstrukció: MFP-KKE/2020

("Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”)

Projekt címe: Munkagép beszerzése Bálványos Községi Önkormányzat részére

Projekt azonosító: 3085469074


Támogatói okirat iratazonosító: 3097196937

A szerződött támogatás összege: 8 509 508 Ft

Projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2020.06.10.

Projekt megvalósítás eredetileg tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2020.09.03.

Projekt megvalósítás változás bejelentés szerinti fizikai befejezése: 2021.06.30.

Projekt megvalósítás tényleges befejezése: 2021.06.21.

Projekt megvalósítás időszakában történt változás

A projekt befejezése a tervezett időponthoz képest 3 hónapot meghaladóan csúszott, mely kapcsán változás bejelentéssel éltünk a Támogató felé. A késedelem oka az volt, hogy a gépbeszerzésre vonatkozó szállítási szerződésben szereplő szállítási határidőt (20 hét) a vállalkozó nem teljesítette.

A késedelemből előállt szerződésszegés miatt az önkormányzat javaslata alapján a szállítási megállapodás közös megegyezéssel megszüntetésre került a vételár visszautalása mellett.

Ezt követően új beszerzési eljárás eredményeképpen sikerült a pályázatban szereplő műszaki paraméterekkel egyenértékű gépeket beszerezni.

Az önkormányzat az elnyert támogatáson felül 824 992 Ft önrészt biztosított a projekt megvalósításához saját költségvetéséből.

Projekt keretében beszerzett gépek:

 • -LOVOL 504 C traktor (fülkés, klímás) 50 LE
 • -LOVOL fronthidraulika
 • -GEO AGL 145 padkakasza

Eredménymutató:

 • -a fejlesztés kapcsán beszerzett eszközök, gépek (db): 3

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

Bálványos belterületén a hatékony munkavégzést biztosító eszköz beszerzése elengedhetetlen az alapvető közfeladatok ellátásához. A közmunkások száma az elmúlt években minimálisra csökkent, így a kézi erővel történő munkavégzést a beszerzett gép helyettesíteni tudja.

A gép kiválasztásánál szempont volt az üzemanyag felhasználás / káros anyag kibocsátás, komplexitás, így a feladatra választható gépek közül elsőként az Arbos 3055 kistraktorra esett a választás.

A fent említett okok miatt új eljárás keretében a tervekkel/műszaki paraméterekkel egyenértékű, fülkés, klímás, 50 LE teljesítményű traktort (LOVOL 504 C) sikerült beszereznünk, melyet 2021. június 16-án a szállító Győri Agroker Zrt. képviselője Bálványoson beüzemelt:

A gép 2021. június 21-én került forgalomba helyezésre.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2021. július 5. 


beszamolo_balvanyos-mfp_traktor-beszerzes.pdf

beszamolo_balvanyos-mfp_traktor-beszerzes.docx


HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN BALATONFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGBEN

Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című európai uniós pályázaton. A projekt öt tagú konzorciumban valósul meg, melynek tagjai:

KONZORCIUMVEZETŐ: Balatonföldvár Város Önkormányzata,

KONZORCIUMI TAGOK:
Balatonszárszó Község Önkormányzata,
Bálványos Község Önkormányzata,
Kereki Község Önkormányzata,
Teleki Község Önkormányzata.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 244,21 millió forint vissza nem térítendő támogatás
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
A projekt indulását megelőző elemzések során fény derült a helyi szükségletek alapján fejlesztendő területekre, melyek elősegítették a célok eléréséhez szükséges stratégia kidolgozását.
A konstrukció elsődleges célja: a kulturális,- és társadalmi tőke, illetve az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként a konzorciumi településeken élők megismerhetik a lakóhelyük különböző értékeit és alkalmasabbá válhatnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások kiaknázására.
A másik fő cél az európai uniós támogatás segítségével: a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt nehézségek komplex,- a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó, területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt megvalósításával az alábbi eredményekhez járulunk hozzá: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése,- a humán közszolgáltatások tekintetében, egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának erősítése, a rászoruló csoportok foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci helyzetük fejlesztése, a társadalmi felzárkózás folyamata, a minőségi, térítésmentes szolgáltatásokhoz való hozzáférés editálása, ágazati együttműködések és integrált megoldások kialakítása, az országosan homogén szolgáltatások differenciálása.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2020.február 29.
A PROJEKT AZONOSÍTÓJA: EFOP-1.5.2-16-2017-00005

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe: 8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító: 1003451388
Támogatási konstrukció: MFP-NHI/2019
("A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”)
Projekt címe: Bálványosi közösségi tér és szolgáltatások fejlesztése
Támogatói okirat azonosító: 3012946825
A szerződött támogatás összege:19 714 672 Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2019.11.11.

Projekt megvalósítás befejezése:2020.12.28.
Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célkitűzését a bálványosi Közösségi Ház felújítása jelentette, mint építési tevékenység.
Az önkormányzat a felújításhoz a kivitelezésre elszámolható 14 771 031 Ft összegen felül 4 228 932 Ft önrészt biztosított saját költségvetéséből.
Felújítás műszaki-szakmai tartalma: külső homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 15 cm vastag grafitos EPS 80 polisztirol lemezzel. Meglévő kőburkolat díszítések bontása. külső nyílászárók cseréje, 3 rétegű üvegezett, 80 mm tokszerkezetűre. Fűtés korszerűsítés: meglévő kazán cseréje levegő-víz működtetésű hőszivattyús kazánra, H tarifás mérőhely, 8 KW-os napelemes rendszer kiépítése.
A projektben szereplő beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése a COVID-19 járvány miatt nem valósult meg.
Projekt keretében beszerzett eszközök: a beszerzendő eszközök a Waldorf iskola javaslatára kerültek a projektbe, melyek az intézmény működéséhez használatra átadásra kerültek:
-mobil színpad
-térelválasztó paravánok
-asztalok, székek
-sörpad garnitúrák
projektor állvánnyal, vászonnal
-hangtechnika
-fénytechnika
-kerti pavilonok
-térelválasztó függöny
-függönykarnis.
Eredménymutató:
-289 m2 alapterületű ingatlan felújítása
-97 db beszerzett eszköz
A fejlesztés indokoltsága:
Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen komplex pályázat biztosított lehetőséget az önkormányzatnak céljai elérésére.
A településen 2019 szeptemberében megnyílt a Waldorf iskola, mely új színt vitt a lakosság életébe. A társadalom kohéziójának erősítése, a helyi iskolai és közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztése vált szükségessé, mivel új gyermekes családok jelentek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson.
A megvalósított projekt további fejlesztést indukált: a közösségi színtér és intézmény fejlesztése hatással van az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számának növekedésére, a helyben működő óvoda fenntarthatóságára.
A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.
A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.
A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.
Bálványos, 2020. december
Sebestyén Gyula
polgármester