Közérdekű adatok

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatokat megismeréséhez és terjesztéséhez.”.


A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzati hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

1.  Szervezeti, személyzeti adatok

 • 1.1 Elérhetőségi adatok
 • 1.2 A szervezeti struktúra
 • 1.3 A szervezet vezetői
 • 1.4 A felügyelt költségvetési szervek
 • 1.5 Gazdálkodó szervezetek
 • 1.6 Közalapítványok
 • 1.7 Lapok
 • 1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
 • 1.9 Költségvetési szervek 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
 • 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 • 2.3 Közszolgáltatások
 • 2.4 A szerv nyilvántartásai
 • 2.5 Nyilvános kiadványok
 • 2.6 Döntéshozatal, ülések
 • 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 • 2.8 Pályázatok
 • 2.9 Hírdetmények
 • 2.10 Közérdekű anyagok igénylése
 • 2.11 Közzétételi listák

3.  Gazdálkodási adatok

 • 3.1  A működés törvényessége, ellenőrzések
  • 3.1.1  Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  • 3.1.2  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
  • 3.1.3  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

  • 3.1.4  A működés eredményessége, teljesítmény
  • 3.1.5  Működési statisztika
 • 3.2  Költségvetések, beszámolók
  • 3.2.1  Éves költségvetések
  • 3.2.2  Számviteli beszámolók
  • 3.2.3  A költségvetés végrehajtása
 • 3.3  Működés
  • 3.3.1  A foglalkoztatottak
  • 3.3.2  Támogatások
  • 3.3.3  Szerződések
  • 3.3.4  Koncessziók
  • 3.3.5  Egyéb kifizetések
  • 3.3.6  Európai Unió által támogatott fejlesztések
  • 3.3.7  Közbeszerzés