Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

honlap: www.balatonfoldvar.hu

Ügyfélszolgálat:

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyfélszolgálati vezető neve: Mikóné Fejes Ibolya

Ügyfélfogadás rendje:

A hivatalban a munkaidő naponta 8.00 órától 16.30 óráig (pénteken 8.00 órától 14.00 óráig) tart, 30 perces ebédidővel (12.00-12.30).

Ügyfélfogadás Balatonföldváron

hétfő 8.00 – 12.00-ig
szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00-ig
péntek 8.00 - 12.00-ig

Polgármester fogadóideje:

szerda 8,00 – 12,00, 12,30 – 15,00-ig

Jegyző fogadóideje:

Balatonföldvár szerda 8.00 - 12.00-ig
Bálványos hétfő 10.00 - 12.00-ig
Kereki szerda 8.00 - 10.00-ig
Pusztaszemes csütörtök: 8.30 - 10.30-ig
Szántód péntek 8.00 - 10.00-ig
Szólád kedd 10.00 - 12.00-ig
Teleki péntek 9.00 - 11.00-ig

1.2 A szervezeti struktúra

1.3 A szervezet vezetői

Polgármester: Holovits György Huba

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Jegyző: Dr. Törőcsik Gabriella

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: jegyzo@balatonfoldvar.hu

A képviselőtestület tagjai

Holovits György Huba polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Babina Éva alpolgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Kovács Emőke HB elnöke

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Dr. Kovács Zsolt képviselő

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Pappné Molnár Veronika képviselő

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Veres Zsolt PGB elnöke

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester

Fekete Tamás alpolgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai

Veres Zsolt bizottság elnöke

Kovács Emőke bizottság tagja

Pappné Molnár Veronika bizottság tagja

Farkas Zoltán bizottság külső tagja

Horváth Gáborné bizottság külső tagja

A Humán Bizottság tagjai

Kovács Emőke bizottság elnöke

Dr. Kovács Zsolt bizottság tagja

Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna bizottság tagja

Balázs Ágnes bizottság külső tagja

Buzsáki Istvánné bizottság külső tagja

 

1.4 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

honlap: www.balatonfoldvar.hu

Ügyfélfogadás rendje:

A hivatalban a munkaidő naponta 8.00 órától 16.30 óráig (pénteken 8.00 órától 14.00 óráig) tart, 30 perces ebédidővel (12.00-12.30).

Ügyfélfogadás Balatonföldváron

hétfő 8.00 – 12.00-ig
szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00-ig
péntek 8.00 - 12.00-ig

Jegyző fogadóideje:

Bálványos hétfő 10.00 - 12.00-ig
Szólád kedd 10.00 - 12.00-ig
Balatonföldvár
szerda 8.00 - 12.00-ig
Kereki
szerda 8.00 - 10.00-ig
Pusztaszemes
csütörtök: 8.30 - 10.30-ig
Szántód
péntek 8.00 - 10.00-ig
Teleki péntek 9.00 - 11.00-ig

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

honlap: www.balatonfoldvar.hu

Ügyfélfogadás rendje:

A hivatalban a munkaidő naponta 8.00 órától 16.30 óráig (pénteken 8.00 órától 14.00 óráig) tart, 30 perces ebédidővel (12.00-12.30).

Ügyfélfogadás Balatonföldváron

hétfő 8.00 – 12.00-ig
szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00-ig
péntek 8.00 - 12.00-ig

Jegyző fogadóideje:

Bálványos
hétfő 10.00 - 12.00-ig 
Szólád
kedd 10.00 - 12.00-ig
Balatonföldvár
szerda 8.00 - 12.00-ig
Kereki
szerda 8.00 - 10.00-ig
Pusztaszemes
csütörtök: 8.30 - 10.30-ig
Szántód
péntek 8.00 - 10.00-ig
Teleki péntek 9.00 - 11.00-ig

1.5 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatonföldvár Város Önkormányzata részesedésének mértéke: 100 %

Székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Levelezési cím: 8623 Balatonföldvár, Pf: 19

Tel: 06-84-553-088

e-mail: info@bknkft.hu

honlap: www.balatonfoldvarinonprofitkft.hu

Ügyvezető: Kiss Tibor

Telephelyei:

Kulipintyó Villa Helytörténeti Kiállítás 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.

Hajózástörténeti Látógatóközpont 8623 Balatonföldvár, Erzsébet u. 50. 1555/3 hrsz.

Bajor Gizi Közösségi Ház 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1.

Városüzemeltetési szervezet 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 3.

Keleti strand 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 27/3. hrsz.

Nyugati strand 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 1569/2 hrsz.

Ellátott közfeladat:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása.

E tevékenység keretében közhasznú tevékenységként működteti a Hajózástörténeti Látogató Központot az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján.

Biztosítja továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. §-ában foglalt közművelődési feladatok ellátását a Bajor Gizi Közösségi Ház működtetése útján, a fenntartóval kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint.

A társaság ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatokat (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokat.

1.6 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Alapítvány neve: Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány

Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Kezelő szerve tagjainak felsorolása:

Dr. Kissné Perjési Éva kuratórium elnöke

Borbély György kuratórium tagja

Dr. Kelemen Zoltán kuratórium tagja

Dr. Kiss Pál kuratórium tagja

Dr. Szabó Zoltán kuratórium tagja

1.7 Lapok

Lapok

Nincs


1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

7401 Kaposvár, Pf: 281

Tel: 06-82-502-600

Fax: 06-82-502-603

e-mail: hivatal@somogy.gov.hu

honlap: www.somogy.gov.hu

Ügyfélszolgálata: Azonos

1.9 Költségvetési szervek

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Jegyző: Dr. Törőcsik Gabriella

Tel: 06-84-540-330

e-mail: jegyzo@balatonfoldvar.hu

Közösen alapítva: Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki