2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapvető jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Önként vállalt feladatok:

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében fenntartott kistérségi televízió – képújság, Földvár Televízió működtetése

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében laboratórium közös fenntartása

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A hatósági ügyeket a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal intézi, ideértve az önkormányzati- és az államigazgatási hatósági ügyeket is.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

KRID: 503 095 934

2.3 Közszolgáltatások

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

Az önkormányzat a közszolgáltatásként ellátandó és kötelező feladatai körében

- a hulladékgazdálkodásról közszolgáltatási szerződések keretében

  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet
  • A talajterhelési díjról szóló 27/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet

- az egészségügyi alapellátásról feladat-ellátási szerződés keretében

  • Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 23/2005.(XII.5.) önkormányzati rendelet

- a szociális alapellátásról saját hatáskörében ( pénzbeli és természetbeni ellátások, étkeztetés ) valamint a többcélú kistérségi társulás keretében (családsegítés, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás)

  • A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet

- a gyermekjóléti szolgáltatásról a többcélú kistérségi társulás keretében

- az óvodai nevelésről a többcélú kistérségi társulás keretében

- a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, a gépjárművek parkolásáról, csapadékvíz elvezetésről, a köztemető fenntartásáról, a közművelődési feladatok ellátásáról a Balatonföldvári Nonprofit Kft. útján

  • A közterület használatáról szóló 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet
  • A köztisztaságról szóló 17/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet,
  • A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet
  • A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet
  • A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet

- a könyvtári feladatokról könyvtár ellátási szerződés keretében

gondoskodik. 

2.4 A szerv nyilvántartásai

LásdInformációátadási szabályzat

Környezetállapot - jelentés

KÖRNYEZETÁLLAPOT - JELENTÉS

2.5 Nyilvános kiadványok

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

Kiadó és szerkesztőség:

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

honlap: www.balatonfoldvar.hu

Felelős szerkesztő: Futó Zsófia

2.6 Döntéshozatal, ülések

A döntések előkészítésének rendjét, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések látogathatóságának rendjét, az állampolgári közreműködés módját a szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Állampolgári közreműködésre szolgáló postai levélcím:

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu

A megtartott ülések időpontját, napirendjét és a döntések felsorolását a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A tervezett ülések időpontját, nyilvánosságát és napirendjét az ülés előtt 4 nappal közzétett meghívó tartalmazza.

Az ülések helye: Városháza tanácskozó terem

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A képviselőtestület határozatainak felsorolását, a döntéshozatal dátumát, a szavazás adatait a határozatok nyilvántartása tartalmazza.


Balatonföldvár_határozatok_2020


Balatonföldvár_határozatok_2021


Balatonföldvár_határozatok_2022


Balatonföldvár_határozatok_2023

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felsorolását a rendeletek jegyzéke tartalmazza.

A képviselőtestület ülésére benyújtott előterjesztések itt tekinthetők meg.

2.8 Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

2020

Pályázati Felhívás

Építési koncessziós szerződés

2.9 Hirdetmények

HIRDETMÉNYEK

2.10 Közérdekű anyagok igénylése

A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatokat Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Törőcsik Gabriella

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének,
továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának
rendjét a mellékelt szabályzat tartalmazza:

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás szervre vonatkozó adatai: Nincs

A szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nincs

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a szerv az egyik szerződő fél: Nincs

2.11 Közzétételi listák

Nincs

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

2023. év BFO_NAIH_eves_jelentes