Ülések - Balatonföldvár2022. június 23., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. június 23. napján ülést tart

2022062302.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 02 Lejárt határozatok - letöltés
2. melléklet - 02 Polgármesteri döntések megerősítése - letöltés
2022062303.
Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kovács Emőke HB elnöke

1. melléklet - 03 Beszámoló HB munkájáról - letöltés
2022062304.
Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 04 Beszámoló 2021. évi társulási tevékenységről - letöltés
2022062305.
Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2021. évi ellátásáról

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 05 Étkeztetés beszámoló 2021 - letöltés
2022062306.
Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2021. évi ellátásáról

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 06 Beszámoló könyvtár - letöltés
2. melléklet - 06 Könyvtári beszámoló - letöltés
2022062307.
Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása – étkeztetés térítési díjának megállapítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 07 Szociális rendelet előterjesztés - letöltés
2. melléklet - 07 BTKT határozat - letöltés
3. melléklet - 07 Előterjesztés megállapodás PÜG - letöltés
4. melléklet - 07 Megállapodás PÜG étkeztetés - letöltés
2022062308.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 08 Gyermekétkeztetés - letöltés
2022062309.
Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 09 DRV díjjavaslat 2022 - letöltés
2. melléklet - 09 Háztartási szennyvíz - letöltés
2022062310.
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 10 SZMSZ módosítás - letöltés
2022062311.
A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 11 Strandrendelet előterjesztés - letöltés
2022062312.
A köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 12 Temető rendelet - letöltés
2022062313.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 13 2022 évi I. eimód_Bföldvár - letöltés
2. melléklet - 13 2022. évi ktgvetési rend I. mód_Bföldvár - letöltés
3. melléklet - 13 2022. évi ktgvetési rend I.mód-mellékletek_Bföldvár - letöltés
2022062314.
Településrendezési eszközök 23. számú módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 14 Településrendezési Eszközök 23. módosítása - letöltés
2022062315.
Településrendezési eszközök 25. számú módosítása

Előadó: Mikóné Fejes Ibolya

1. melléklet - 15 Településrendezési Eszközök 25. módosítása. - letöltés
2022062316.
Településrendezési eszközök 26. számú módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 16 Településrendezési Eszközök 26. módosítása - letöltés