Ülések - Balatonföldvár2023. szeptember 28., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2023. szeptember 28. napján ülést tart

2023092802.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 02 Költségvetés módosítása - letöltés
2. melléklet - 02 Ktgvetési rend III.mód_Bföldvár - letöltés
3. melléklet - 02 Ktgvetési rend III.mód_Bföldvár - letöltés
2023092803.
Önkormányzati helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotása – első forduló

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 03 Helyiségbérlet rendelettervezet - letöltés
2. melléklet - 03 Helyiségek bérletéről szóló rendelet - letöltés
2023092804.
Boldog Békeidők Nyarai projekthez kapcsolódó beszerzések

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 04 Bodog békeidők projekt - letöltés
2023092805.
Vis maior pályázat – Kemping utcai partfalstabilizáció – kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 05 Kemping utcai partfal - letöltés
2023092806.
Új vízisport telep koncepciótervének bemutatása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 06 Vízisport telep koncepcióterv - letöltés
2023092807.
Elővásárlási jog gyakorlása tárgyában nyilatkozattétel

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 07 Elővásárlási jog gyakorlása tárgyában nyilatkozattétel - letöltés
2023092808.
Kondicionáló terem bérlete

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 08 Kondicionáló terem bérlete - letöltés
2023092809.
Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése

Előadó: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

1. melléklet - 09 Pályázati kiírás - letöltés
2. melléklet - 09 Rendkívüli pályázat_2023_Balatonföldvár - letöltés
2023092810.
Víz- szennyvízvezetési szolgalmi jogi megállapodások

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 10 Víz -, szennyvízvezetési szolgalmi jog - letöltés