Hírek

ÓVODA ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 2022. július 27., szerda

Balatonföldvár Város Önkormányzata idén is segíti az iskolakezdést.

HIRDETMÉNY

1.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága 25/2022. (VII.25.)határozata alapján hivatalból, óvoda- és iskolakezdési települési támogatásban részesíti a balatonföldvári óvodába és általános iskolába járó gyermekeket 20.000 Ft/fő összegben. A támogatásra az a gyermeket nevelő szülő, törvényes képviselő jogosult,- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét. (jelenleg 285.000 Ft)- gyermekével együtt balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen Balatonföldváron él.

Az önkormányzati rendelet alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelemről nyilatkozat elfogadható.
Jogosultsági feltételeknek megfelelően megállapított támogatást az általános iskolai tanulók esetében a tanévnyitó napján a Városházán, az óvodások esetében a nyári szünet után, a szeptemberi óvodakezdés után az óvodában vehetik fel a szülők.
2.) A fent megállapított támogatást kérelemre kapják azon balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülők,törvényes képviselők is, akiknek gyermeke más vidéki általános iskolai oktatási intézményben tanul, illetve óvodai intézménybe jár. A kérelmek és a jövedelemről szóló nyilatkozat beadási határideje: 2022. szeptember 15.
3.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000, -Ft/fő óvodakezdési támogatásban részesíti a 2022. szeptember 1-jétől óvodát kezdő, balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülőket. A kérelemhez csatolni kell az óvodalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya fénymásolatát, valamint a jövedelemről szóló igazolást. Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmek 2022. szeptember 01. napjától 2022. december 31. napjáig nyújthatók be és fizethetők ki.
4.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000,-Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt azon középiskolai tanulmányokat nappali rendszerben folytató diákok törvényes képviselői részére, akiknek gyermeke az első szakma vagy az érettségi megszerzéséig folytat középiskolai tanulmányokat, és gyermekükkel együtt balatonföldvári lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Balatonföldváron élnek. A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, a jövedelemről szóló nyilatkozatot, valamint a lakcímkártya fénymásolatát. Középiskolások esetében a támogatási kérelmek 2022. október 15. napjáig nyújthatók be. 
KÉRELMEK INNEN LETÖLTHETŐK: