Hírek

Ösztöndíj pályázati felhívás 2020. október 6., kedd

„BURSA HUNGARICA” SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2021. ÉVI FORDULÓ

Balatonföldvár város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot mindenévben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt,

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a beadást megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt,

- havonta nem rendszeresen mérhető jövedelem, valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolását,

- őstermelő esetében az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását)

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság valamint

félárva/ árva esetén;

cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,

hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a

pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban

részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant

esetén, munkanélküliség esetén, valamint aktív korúak ellátásában részesülő esetén, és kollégiumi ellátásról;

cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.

Az „A” és „B” típusú Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a innen letölthető:a-tipusu-palyazati-kiiras.docx 

b-tipusu-palyazati-kiiras.docx

További információ kérhető Magyar Szilvia ügyintézőtől a 84/540-330 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.