Hírek

Állásajánlat - titkársági ügyintéző – testületi referens 2021. április 29., csütörtök

Állásajánlat - titkársági ügyintéző – testületi referens

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintéző – testületi referens munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/27. Titkársági feladatkör
Ellátandó feladatok: Önkormányzatok döntéseinek előkészítése, végrehajtásának szervezése, képviselő-testületek ülésén való részvétel, jegyzőkönyv készítése, polgármesterekkel, törvényességi felügyeleti szervvel kapcsolattartás.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Határozati javaslatok, rendelettervezetek, előterjesztések elkészítése, önkormányzati feladatok ellátásának szervezése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete és a 2021. évi illetményalapról szóló 19/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskolai végzettség
• Közigazgatási szervnél szerzett 5 év szakmai tapasztalat
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret, irodai alkalmazások
• Vagyonnyilatkozattétel
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett jogi vagy közszolgálati szakképzettség
• Közigazgatási szakvizsga
• Önkormányzati hivatalban szerzett szakmai tapasztalat
• ASP irat szakrendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekről; nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt, a 06 84 540 336 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5480-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző - testületi referens.
• Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 30.