Igazgatási és jogi osztály

 

 

 vezető:
Köselingné dr. Kovács Zita

tel.: 540-335         
fax: 540-332

e-mail:
aljegyzo@balatonfoldvar.hu

     Az igazgatási osztály illetékessége: Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki településekre terjed ki.

 

Szociális ügyek

 • Aktív korúak ellátása (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély

 • Ápolási díj

 • Átmeneti segély

 • Gyógyszertámogatás

 • Humán Bizottság adminisztrációs ügyei

 • Jogorvoslat a fogyatékos gyermekek
  óvodai, iskolai felvételi ügyeiben

 • Környezettanulmányok, igazolások

 • Közgyógyellátási igazolvány

 • Közlekedési támogatás

 • Köztemetés

 • Közreműködés a közfoglalkozás szervezésében

 • Lakásfenntartási támogatás

 • Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési támogatása

 • Parlagfű elleni védekezés

 • Rendszeres szociális segély

 • Temetési segély

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 • Szociális alapon egészségügyi ellátás

 • Szociális étkeztetés

 • Tanköteles korúak nyilvántartása

 • Védelembe vétel

   

  Ingatlan ügyek és jogi képviselet, egyéb igazgatási ügyek

   

 • Állattartás, állatvédelmi ügyek

 • Állatvásár, állatkiállítás

 • Belső törvényességi ellenőrzés

 • Bérlakások nyilvántartása

 • Előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálata

 • Hagyatéki ügyintézés

 • Hatósági bizonyítványok, igazolások,

 • Helyi jogalkotásban közreműködés

 • Hirdetményekkel kapcsolatos ügyek

 • Igazgatásszervezési feladatok

 • Ingatlanforgalom (Jelzálog, elidegenítési tilalom, beépítési kötelezettség elrendelés, törlés)

 • Ingatlan és vagyonhasznosítás

 • Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez

 • Lakás- és helyiség gazdálkodás

 • Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek (jelzálogjog átterhelés új lakásra, kedvezmény- és adó-visszatéritési támogatás visszafizetéssel kapcsolatos ügyek, adatszolgáltatás)

 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel

 • Közérdekű bejelentés, panasz

 • Közterület hasznosítás

 • Marhalevél nyilvántartás

 • Méhészekkel kapcsolatos ügyek

 • Önkormányzati vagyon kezelése

 • Önkormányzat és szervei jogi képviselete,

 • Sport és művelődéspolitikai célkitűzések ellátásában résztvétel

 • Talált tárgyak ügyei

 • Szerződések, megállapodások előzetes véleményezése

 • Vadkár, fakivágás, -telepítés, növényvédelem, földügyi igazgatás

 • Vagyonnyilvántartás

   

  Birtokvita, honvédelmi ig. polgárvédelmi ig. szabálysértés

  - Birtokvitás eljárás lefolytatása

  - Honvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek,

  - Polgári védelmi , katasztrófavédelmi feladatok

  - Szabálysértési priuszról adatszolgáltatás
  - Szabálysértési ügyek intézése

   

  Anyakönyv, választás

 • Anyakönyvek vezetése,

 • Anyakönyvi alapiratok, okiratok kiállítása ( születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti alapiratok, kivonatok, másolatok)

 • ASZR (Anyakönyvi Szolgáltató Redszer) működésével kapcsolatos ügyek,

 • Anyakönyvi események (házasságkötés, névadó) egyeztetése, polgári szertartása,

 • Apai elismerő nyilatkozat felvétele,

 • Állampolgársági ügyek, állampolgársági eskü,

 • Családi jogállás rendezésével kapcsolatos iratok

 • Hazai anyakönyvezés kezdeményezés,

 • Házasságkötésnél 30 napos várakozási idő alóli felmentés

 • Házassági névmódosítási kérelem

 • Névváltoztatási kérelem felterjesztés,

 • Népesség-nyilvántartás

 • Népszavazás, népi kezdeményezés iratai

 • Tanúsítvány külföldön történő házasságkötéshez

 • Választási törvényben maghatározott feladatok ellátása

   

  Ipari, kereskedelmi igazgatás

  - Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek,

 • Működési engedély köteles tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, tevékenységek ellenőrzése

 • Telepengedélyezési eljárás

 • Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenység nyilvántartása

 • Szálláshely üzemeltetési engedély, szálláshely szolgáltatók nyilvántartása,

 • Szerencsejáték szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás

 • Vásárok, piacok nyilvántartásba vétele,

 • Vásárlói panasz

   

   

 •  


  13
  11

  Online Viagratoday