Ügyek

IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZÁLLÁSHELY NYOMTATVÁNYOK

HOGYAN LEHETEK MAGÁNSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ?

HOGYAN LEHETEK MAGÁNSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ?

ÜGYINTÉZÉS LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet rögzíti az egyes szálláshely típusokat, - köztük a magánszemélyek és egyéni vállalkozók körében népszerű „magánszálláshely” fogalmát és üzemeltetési követelményeit.

Ki üzemeltethet magánszálláshelyet? Magánszálláshelyet kizárólag magánszemélyek és egyéni vállalkozók üzemeltethetnek.

Magánszálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a Kormányrendeletben rögzített követelményeknek. A szolgáltatást - annak megkezdése előtt - be kell jelenteni a jegyzőnek, aki a tevékenységet nyilvántartásba veszi és erre vonatkozóan igazolást ad ki az üzemeltető részére.

Az ügyintézés folyamata sorrendben az alábbi:

 • 1.)Adószám. Magánszemélyeknek adószámot kell kérniük a NAV-tól magánszálláshely szolgáltatás céljára. Egyéni vállalkozók értelemszerűen már rendelkeznek adószámmal, nekik a tevékenységi körök közé fel kell venni az ÖVTJ: 552014 – magánszálláshely szolgáltatást és székhelyként, vagy telephelyként bejegyeztetni a szálláshely címét az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a webes ügysegéd útján.
 • 2.)Ügyfélkapu. Rendelkezni kell ügyfélkapus felhasználói hozzáféréssel. Amennyiben még nem rendelkezik ezzel a leendő szálláshely-szolgáltató, azt a Kormányablakban tudja igényelni.
 • 3.)Szálláshely-minősítés. A szálláshely-üzemeltetési tevékenység jegyzőhöz történő bejelentését megelőzően, új szálláshely létesítése esetén a szálláshely tulajdonosa vagy üzemeltetője a szallashelyminosites.hu weboldalon elérhető elektronikus formanyomtatvány kitöltésével köteles regisztrálni a kapcsolattartó és a magánszálláshely adatainak megadásával. Regisztrálni az adószám és az ügyfélkapus hozzáférés birtokában van lehetőség. A magánszálláshely-szolgáltató a sikeres regisztrációról 3 munkanapon belül e-mail-ben és rendszerüzenetben visszaigazolást kap. Sikeres regisztrációt követően a szálláshely-szolgáltató köteles a minősítést kezdeményezni, az általa a regisztráció során megadott adatokból automatikusan létrehozott kérelem jóváhagyásával. Ezáltal a kérelem benyújtásra kerül. Az adatokban bekövetkezett változások/ hibák kérelemmel módosíthatók. A magánszálláshely a kérelem benyújtásáról e-mail-t és rendszerüzenetet kap 3 munkanapon belül.
 • A szálláshely-minősítési folyamat elindításához szükséges kérelem benyújtását a jegyzőhöz intézett bejelentést megelőzően legalább 90 munkanappal szükséges elvégezni!
 • A szálláshely-minősítési eljárás eredményeként a szálláshely-szolgáltató három
 • dokumentumot kap meg:
 • - igazolást a minősítésről, amely a jegyző számára igazolja azt, hogy a szálláshely
 • rendelkezik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő minősítéssel, ennek alapján
 • a működési engedély kiadásának nincs akadálya,
 • - tanúsítványt, amely a szálláshely számára igazolja, hogy a szálláshely a minősítési
 • eljárás során milyen kategóriába nyert besorolást, továbbá a minősítés érvényességi
 • idejét
 • - táblát vagy matricát, amely a vendégek számára felismerhető módon tartalmazza a
 • minősítési eljárás során elnyert kategóriát.
 • 4.)NTAK regisztráció. Az adószám és az ügyfélkapus hozzáférés birtokában van lehetőség regisztrálni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) az ntak.hu oldalon. Új szálláshely regisztrációja esetén a „Még nem rendelkezem önkormányzati nyilvántartási számmal” megjegyzést kell kiválasztani, ekkor tovább folytatható a regisztrációs folyamat.
 • 5.)Szálláshely-kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum. Az NTAK regisztráció során az üzemeltető a megadott e-mail címre kap egy üzenetet, amely tartalmazza az „Igazolást a vendégem alkalmazás használatáról” című dokumentumot. A szálláshely-szolgáltató ezzel igazolja hogy rendelkezik szálláshely-kezelő szoftverrel, azaz hozzáféréssel a vendégforgalomról szóló napi adatszolgáltatáshoz szükséges internetes felülethez. (A későbbiekben többek között ezt is csatolni kell a bejelentő nyomtatványhoz.)
 • 6.)Bejelentés. A fentieket követően a leendő szolgáltatónak be kell jelentenie a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét a jegyzőnek. Az erre vonatkozó bejelentő nyomtatvány megtalálható Balatonföldvár város honlapján a www. balatonfoldvar.hu oldalon az „ügyintézés” → „nyomtatványok” → „ipari, kereskedelmi és szálláshely nyomtatványok” menüpont alatt.
 • A nyomtatványt értelemszerűen ki kell tölteni, aláírással ellátni, valamint a nyomtatvány 6. pontjában szereplő mellékleteket csatolni.
 • 7.)Benyújtás. A bejelentést a Balatonfölvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére kell eljuttatni. Magánszemélyek ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton juttathatják el a 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. címre, illetve hivatali kapun keresztül is van lehetőségük erre.
 • Mivel az egyéni vállalkozók is gazdálkodó szervezetnek minősülnek, ezért az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) alapján ők kizárólag elektronikus úton, azaz hivatali kapun keresztül nyújthatják be bejelentésüket. Figyelem, ez nem e-mailben történő küldést jelent! A dokumentumok elektronikus úton történő benyújtásának lépéseit részletesen tartalmazza a bejelentő nyomtatvány!
 • 8.)Igazolás. A szolgáltatót a jegyző a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki - kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.
 • A nyilvántartásba vételről szóló igazolást és a hitelesített vendégkönyvet megküldjük a szálláshely-szolgáltató részére.
 • Megfelelés. A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Kormányrendeleteben foglalt követelményeknek, illetve az alapján a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett szálláshely-minősítési eljárás szabályainak, minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszerének.
 • Adatváltozás. Amennyiben a nyilvántartásba vett adatokban változás következik be, azt haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek! (A vonatkozó nyomtatvány a város honlapján található.)
 • Megszűnés. A szálláshely megszűnését a szálláshely szolgáltató köteles a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni a jegyzőnek! (A vonatkozó nyomtatvány a város honlapján található.)
 • Segítség. A bejelentéssel a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalának ügyintézőjéhez, az NTAK regisztrációs folyamattal kapcsolatban a Balatonföldvári TOURINFORM Iroda munkatársaihoz lehet segítségért fordulni.