Hirdetmények

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező balatonföldvári 1292/22 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 2021. május 10., hétfő

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y

Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező balatonföldvári 1292/22 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága:
- természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti utcáról D-i irányba nyíló, 1292/2 hrsz-ú
közút mentén található
- Balatonföldvár belterület 1292/22 hrsz.
- 872 m2
- megnevezése kivett beépítetlen terület
3.) A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés
4.) Kikiáltási ár:
Nettó
14.824.000.- Ft
Tizennégymillió-nyolcszázhuszonnégyezer forint
27% ÁFA
4.002.480.- Ft
Négymilliókettőezer-négyszáznyolcvan forint

Bruttó
18.826.480.-Ft
Tizennyolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer-négyszáznyolcvan forint

5.) Bánatpénz: 150.000.- Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint, melyet az Önkormányzat OTP Bank által kezelt 11743040-15396059-00000000 számú számlájára kell megfizetni.
6.) A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázatra vonatkozó információkérésnek a helye:
dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos Tel: 06/84-540-330
7.) A pályázatok beadásának határideje: 2022. január 17. hétfő 12 óra