Hirdetmények

Meghívó 2023. június 6., kedd

Meghívó lakossági fórumra

Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 27. számú módosítása véleményezési eljárásában partnerségi egyeztetés.

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat 7.§ (4) bekezdés a) pont rendelkezéseinek pontosítására, valamint az 1569/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon közhasználat elől el nem zárható terület kijelölésére irányul.


Meghívó

Véleményezési dokumentáció