Hirdetmények

Hirdetmény óvoda-és iskolakezdés 2022. július 27., szerda

HIRDETMÉNY

1.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága 25/2022. (VII.25.)
határozata alapján hivatalból, óvoda- és iskolakezdési települési támogatásban részesíti
a balatonföldvári óvodába és általános iskolába járó gyermekeket 20.000 Ft/fő
összegben.
A támogatásra az a gyermeket nevelő szülő, törvényes képviselő jogosult,
- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének tízszeresét. (jelenleg 285.000 Ft)
- gyermekével együtt balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, életvitelszerűen Balatonföldváron él.
Az önkormányzati rendelet alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelemről
nyilatkozat elfogadható.
Jogosultsági feltételeknek megfelelően megállapított támogatást az általános iskolai
tanulók esetében a tanévnyitó napján a Városházán, az óvodások esetében a nyári
szünet után, a szeptemberi óvodakezdés után az óvodában vehetik fel a szülők.
2.) A fent megállapított támogatást kérelemre kapják azon balatonföldvári lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülők,
törvényes képviselők is, akiknek gyermeke más vidéki általános iskolai oktatási
intézményben tanul, illetve óvodai intézménybe jár.
A kérelmek és a jövedelemről szóló nyilatkozat beadási határideje: 2022. szeptember 15.
3.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000, -
Ft/fő óvodakezdési támogatásban részesíti a 2022. szeptember 1-jétől óvodát kezdő,
balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen
Balatonföldváron élő szülőket.
A kérelemhez csatolni kell az óvodalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya
fénymásolatát, valamint a jövedelemről szóló igazolást.
Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmek 2022. szeptember 01. napjától 2022.
december 31. napjáig nyújthatók be és fizethetők ki.
4.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000,-
Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt azon középiskolai tanulmányokat nappali
rendszerben folytató diákok törvényes képviselői részére, akiknek gyermeke az első
szakma vagy az érettségi megszerzéséig folytat középiskolai tanulmányokat, és
gyermekükkel együtt balatonföldvári lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek és életvitelszerűen Balatonföldváron élnek.
A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, a jövedelemről szóló
nyilatkozatot, valamint a lakcímkártya fénymásolatát.
Középiskolások esetében a támogatási kérelmek 2022. október 15. napjáig nyújthatók
be.
KÉRELMEK INNEN TÖLTHETŐK LE: