Hírek

Igazgatási szünet 2023.december 27 - 2024.január 1. 2023. november 8., szerda

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.október 26. napján tartott ülésén az alábbi normatív határozatot hozta:

146/2023.(X.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. A 2023. évi téli időszakban az igazgatási szünet 2023. december 27- 2024. január 1. napjáig tart. Tartama három munkanap.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt, a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében - a jegyző által meghatározott rend szerint - ügyeletet tart.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2023. november 28. a közzétételre

A normatív határozat e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2023. november 8. napján került kihirdetésre.

Balatonföldvár, 2023. november 8.

Dr. Törőcsik Gabriella sk.

jegyző