Hírek

​HIRDETMÉNY egyes parkolók ideiglenes lezárásáról 2020. május 7., csütörtök

Balatonföldvár város közigazgatási területén

a) a vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál tértől a volt vízmű telepig (26/2. hrsz-ig) terjedő utcai terület azon részén, ahol a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve,
b) a kikötő előterében lévő nyolc parkolóhelyen,
c) a Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300 m hosszan terjedő, út mellett kialakított és/vagy táblával kijelölt területen és a
d) a Nyugati strand előtt az út mellett és a strand mellett kialakított és/vagy táblával kijelölt területen lévő, zárószalaggal lezárt parkolók nem üzemelnek, területük gépjárművek elhelyezésére nem vehető igénybe.
Aki a fenti előírást megszegi, azaz
a) a zárószalaggal lezárt parkolóhelyen gépjárművel megáll,
b) a parkoló lezárását jelző zárószalagot eltávolítja, megrongálja
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, és vele
szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint közigazgatási bírság és helyszíni bírság
szabható ki.
A rendelkezés 2020. május 7 – május 31. napja közötti időszakra vonatkozik.