Hírek

Földvár Napok-Balatonföldvár alapításának 123.évfordulóját ünnepeltük a hétvégén 2019. június 18., kedd

A településalapító Széchényi Imre emléke előtt szoboravatással tisztelegtek a földváriak. Ő volt az, aki testvérével, Viktorral 123 évvel ezelőtt a semmiből, az egykori Földvár pusztából építette meg, hozta létre mára a Balaton déli partjának gyöngyszemévé vált Balatonföldvárt. A bronzból készült mellszobor Szabolcs Péter szobrászművész készítette. „Az előttünk álló alkotást egy olyan ember emlékének állítottuk, akiről bátran elmondhatjuk: Széchenyi István után nincs még egy magyar, aki annyit tett volna az ország gazdasági fellendüléséért, mint Gróf Széchényi Imre, aki egész életében arra törekedett, hogy a köz hasznára legyen.”- mondta avatóbeszédében Holovits Huba polgármester. Kulcsár Krisztián a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gróf Széchényi Imrének a sportéletben betöltött szerepéről beszélt. A városukért tenni akaró polgárok alkotják Balatonföldvár valódi értékét, a hétvégén őket is ünnepeltük. A városi kitüntetésekkel olyanok munkáját, tehetségét, tudását ismerik el, akik már bizonyították: mindenekelőtt városukért dolgoztak és dolgoznak. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Balatonföldvár Díszpolgára”címet adományozott Andorka Sándornak. Andorka Sándor közel négy évtizede él és dolgozik Balatonföldváron. Gazdálkodó szervezetek vezetőjeként, jelentős sikereket ért el a város gazdasági életének fejlesztésében, turisztikai vonzerejének gyarapításában. Önkormányzati képviselőként a város közéletének; a vegyeskar tagjaként zenei életének; a sportegyesület elnökeként a település sportjának volt meghatározó személyisége. A megyei, az országos és az európai kézilabda sportban elismert szakemberként, számos tisztséget töltött be hazai és nemzetközi kézilabda szövetségekben, játékvezetői bizottságokban, mellyel kivívta a balatonföldváriak megbecsülését, és öregbítette Balatonföldvár hírnevét. dr. Ledermayer Ferenc, „Balatonföldvárért díjban” részesült. Ötven évet felölelő fogorvosi pályafutásának három évtizedét Balatonföldváron töltötte. Példa értékű tevékenységével, magas szintű szakmaiságával hozzájárult a város egészségügyi ellátórendszerének kiépítéséhez és fejlesztéséhez, mellyel kivívta a balatonföldváriak megbecsülését és elismerését.

Balatonföldvár Város Polgármestere „Önkormányzati elismerő oklevél” kitüntetést adományozott: Buzsáki Istvánnénak a balatonföldvári általános iskolában közel négy évtizeden át pedagógusként, valamint a Kolping énekkar tagjaként, Balatonföldvár  köznevelési, kulturális és közösségi életében vállalt lelkiismeretes tevékenysége elismeréséül.Lászlóné Hideg Ildikónak, Balatonföldvár köznevelési és kulturális életében - a balatonföldvári általános iskola pedagógusaként, könyvtárosaként és munkaközösség vezetőjeként - közel négy évtizeden át végzett lelkiismeretes tevékenysége elismeréséül.Bemné dr. Schneider Máriának Balaton-Földvár Fürdőtelep 1898-1907. közötti időszakban keletkezett vendégkönyv feldolgozásával, a település helytörténeti értékeinek gazdagításával, Balatonföldvár kulturális életében vállalt áldozatkész tevékenysége elismeréséül. Bieber Eszternek, a Kolping Család és a Szépkorúak Klubja tagjaként, Balatonföldvár közösségi és kulturális életében végzett példamutató és áldozatos tevékenysége elismeréséül.

A városnapi ünnepségen mutatták be Bemné dr. Schneider Máriának „Balatonföldvár fürdővendégei 1898-1907 között” című könyvét.

A Földvár Napok Kvassay Jenő emlékművének koszorúzásával, hajószenteléssel, tűzijátékkal,a helyi művészeti csoportok bemutatóival, valamint Szent misével zárult ahol a város jelképeit áldották meg.