Hírek

Eladó Építési Telek 2021. szeptember 8., szerda

Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező balatonföldvári 1292/22 hrsz ú ingatlan vonatkozásában pályázatot hirdet:

1.)A pályázat kiíró neve, pontos címe: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

2.)Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága: 
- természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti utcáról D-i irányba nyíló, 1292/2 hrsz-ú közút mentén található
- Balatonföldvár belterület 1292/22 hrsz. - 872 m2
- megnevezése kivett beépítetlen terület
3.) A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés