2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Alapvető jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2014.(X.16.) önkormányzati rendelet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A hatósági ügyeket a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal intézi, ideértve az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyeket is.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

KRID: 503 095 934

2.3 Közszolgáltatások

Az önkormányzat a közszolgáltatásként ellátandó és kötelező feladatai körében

 • az egészséges ivóvíz ellátásról, a közvilágításról, a hulladékgazdálkodásról közszolgáltatási szerződések keretében
  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 8/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet
 • az egészségügyi alapellátásról feladat-ellátási szerződés keretében
  • Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005.(XII.13.) önkormányzati rendelet
 • a szociális alapellátásról saját hatáskörében (pénzbeli és természetbeni ellátások, étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás ) valamint a többcélú kistérségi társulás keretében (családsegítés, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás )
  • A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VII.22.) önkormányzati rendelet
 • a gyermekjóléti szolgáltatásról a többcélú kistérségi társulás keretében
 • az óvodai nevelésről intézményfenntartó társulás keretében
 • a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, csapadékvíz elvezetésről, saját hatáskörében
  • A köztisztaságról szóló 3/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet,
  • A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet
 • a könyvtári feladatokról megbízási szerződés keretében,
 • a foglalkozás-egészségügyi ellátásról megbízási szerződés keretében

gondoskodik. 

2.5 Nyilvános kiadványok
      Nincs

2.6 Döntéshozatal, ülések

A döntések előkészítésének rendjét, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések látogathatóságának rendjét, az állampolgári közreműködés módját a szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2014. (X.16.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Állampolgári közreműködésre szolgáló postai levélcím:

Pusztaszemes Község Önkormányzata
8619 Pusztaszemes, Kossuth u. 53.
e-mail: pusztaszemes@bfterseg.hu

A megtartott ülések időpontját, napirendjét és a döntések felsorolását a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A tervezett ülések időpontját, nyilvánosságát és napirendjét az ülés előtt 5 nappal közzétett meghívó tartalmazza.

Az ülések helye: Pusztaszemes, Közösségi ház, Kossuth u. 53.

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A képviselő-testület határozatainak felsorolását, a döntéshozatal dátumát a szavazás adatait a határozatok nyilvántartása tartalmazza.

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felsorolását a rendeletek jegyzéke tartalmazza.

A képviselő-testület ülésére benyújtott előterjesztések itt tekinthetők meg.

2.8 Pályázatok
Nincs
2.9 Hírdetmények
Nincs
2.10 Közérdekű anyagok igénylése

A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatokat a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Mikóné Fejes Ibolya

2.11 Közzétételi listák
Nincs

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

2023. év Pusztaszemes_NAIH_eves_jelentes