2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.3 Közszolgáltatások

Közszolgáltatások


HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

Az önkormányzat a közszolgáltatásként ellátandó és kötelező feladatai körében

a hulladékgazdálkodásról közszolgáltatási szerződések keretében

  • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(III.25.) önkormányzati rendelet
  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet
  • A talajterhelési díjról szóló 27/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátásról feladat-ellátási szerződés keretében

  • Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 23/2005.(XII.5.) önkormányzati rendelet

a szociális alapellátásról saját hatáskörében ( pénzbeli és természetbeni ellátások, étkeztetés ) valamint a többcélú kistérségi társulás keretében (családsegítés, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

  • A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet

a gyermekjóléti szolgáltatásról a többcélú kistérségi társulás keretében

az óvodai nevelésről a többcélú kistérségi társulás keretében

a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, a gépjárművek parkolásáról, csapadékvíz elvezetésről, a köztemető fenntartásáról, a közművelődési feladatok ellátásáról a Balatonföldvári Nonprofit Kft. útján

  • A közterület használatáról szóló 11/2010. (IV.26.) önkormányzati rendelet
  • A köztisztaságról szóló 17/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet,
  • A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet
  • A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet
  • A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet

a könyvtári feladatokról könyvtár ellátási szerződés keretében

gondoskodik.