1. Szervezeti, személyzeti adatok

 • 1.1 Elérhetőségi adatok: 
  • Bálványosért Közalapítvány 8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
  • 06 84 365 031
  • balvanyos@bfterseg.hu
 • 1.2 A szervezeti struktúra

A Kuratórium elnöke:

Horváth Zoltánné
A Kuratórium tagjai:
Barnáné Zsigmond Katalin
Füge Attiláné
Gipp Istvánné
Gulyás Istvánné
Kiss Jánosné
Kiss Gáborné
Nagyné Horváth Annamária
Szabó Lászlóné 
 • 1.3 A szervezet vezetői: 
  • Horváth Zoltánné
  • 06 30 458 8507
 • 1.4 A felügyelt költségvetési szervek - nincs
 • 1.5 Gazdálkodó szervezetek - nincs
 • 1.6 Közalapítványok - nincs
 • 1.7 Lapok - nincs
 • 1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletetgyakorló szervek
  • Kaposvári Törvényszék
  • 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
  • +36 (82) 528-228
  • Központi e-mail cím: kaposvaritvsz@birosag.hu
 • 1.9 Költségvetési szervek - nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
  • Közhasznú alapítvány, melynek célja:
•a bálványosi gyermekek segítése és támogatása,
•a bálványosi hagyományőrző tevékenység ápolása,
•a bálványosi tömegsport támogatása,
•az egészséges életmódra nevelés támogatása,
•az időskorúak egészségvédelme,
•kulturális tevékenység ápolása,
•határon túli testvértelepülésekkel való kapcsolattartás.

A Közalapítvány közhasznú tevékenységei:

•egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
•nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
•kulturális tevékenység,
•kulturális örökség megóvása,
•gyermek-és ifjúságvédelem,
•hátrányos helyzetű csoportok segítése,
•a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

•sport-tevékenység.

 • 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok - nincs
 • 2.3 Közszolgáltatások - nincs
 • 2.4 A szerv nyilvántartásai 

Bálványosért Közalapítvány-Alapító okirat

 • 2.5 Nyilvános kiadványok - nincs
 • 2.6 Döntéshozatal, ülések

A megtartott ülések időpontját, napirendjét és a döntések felsorolását a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme, Bálványos, Kossuth L.u.68.

Állampolgári közreműködésre szolgáló postai levélcím:

Bálványos Községi Önkormányzat

8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.

 • 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 • 2.8 Pályázatok - nincs
 • 2.9 Hírdetmények - nincs
 • 2.10 Közérdekű anyagok igénylése 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZATA
Bálványosért Közalapítvány
 • 2.11 Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

 • 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
  • 3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája - nincs
  • 3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései - nincs
  • 3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok - nincs
  • 3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

Jegyzőkönyv 2019.03.13.


Jegyzőkönyv 2019.05.08

Jegyzőkönyv 2019.09.05.

Jegyzőkönyv 2019.12.04.

Jegyzőkönyv 2020.02.12.

Jegyzőkönyv 2020.05.15.

Jegyzőkönyv 2020.09.02.

Jegyzőkönyv 2020.11.02.

Jegyzőkönyv 2021.05.07.

Jegyzőkönyv 2021.09.07.

Jegyzőkönyv 2021.11.09.
  • 3.1.5 Működési statisztika

A Bálványosért Alapítvány kuratóriuma szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.

 • 3.2 Költségvetések, beszámolók
  • 3.2.1 Éves költségvetések

Költségvetés 2019-2021
  • 3.2.2 Számviteli beszámolók

Beszámoló 2019

Beszámoló 2020
  • 3.2.3 A költségvetés végrehajtása
 • 3.3 Működés
  • 3.3.1 A foglalkoztatottak - nincs
  • 3.3.2 Támogatások
  • 3.3.3 Szerződések

Támogatási szerződés 2019

Támogatási szerződés 2020

Támogatási szerződés 2021
  • 3.3.4 Koncessziók -nincs
  • 3.3.5 Egyéb kifizetések - nincs
  • 3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések - nincs
  • 3.3.7 Közbeszerzés - nincs