Hirdetmények

​P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 2022. augusztus 25., csütörtök

Bálványos Község Önkormányzatának tulajdonát képező bálványosi 375 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y

Bálványos Község Önkormányzatának tulajdonát képező bálványosi 375 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:
Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8614 Bálványos, Kossuth Lajos utca 68.
2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága:
- természetben: 8614 Bálványos, 361 hrsz-ú Méhes utca és a 347 hrsz-ú
önkormányzati közút által határolt saroktelek,
- Bálványos belterület 375 hrsz.
- 2164 m2
- megnevezése kivett beépítetlen terület
3.) A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés
4.) Kikiáltási ár: 10 000 000,-Ft, azaz Tízmillió forint
5.) Bánatpénz: 150.000.- Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint, melyet az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. által kezelt 11743040-15400918 számú számlájára kell megfizetni.
6.) A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázatra vonatkozó információkérésnek a helye:
Sebestyén Gyula polgármester Tel: 06/84-365-031
7.) A pályázatok beadásának határideje: 2022. szeptember 12. hétfő 12 óra