Hirdetmények

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Meghívó 2022. október 21., péntek

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Meghívó

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

MEGYE Megyei Szervezete

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár, Szántód települések közös Ülésére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet 0) cím 10. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke jogosult. A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Balatonföldvár, Szántód települések agrárgazdasági bizottságának kamarai tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

Érintett települések:

Balatonföldvár, Szántód

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:

2022. november 2. (szerda) 14 óra

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:

8622 Szántód, Iskola utca 9. Közösségi ház

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

1.Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.

2.Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.

3.Döntés a települési agrárgazdasági bizottság - elnökön kívüli - további vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kaposvár, 2022. október 12.

Madarász Zoltán J

megyei elnök