Hirdetmények

Előzetes lakossági értesítés ITS felülvizsgálatáról 2021. július 16., péntek

FELHÍVÁS

Tisztelt balatonföldvári Polgárok!

Tisztelt balatonföldvári Üdülőtulajdonosok!

Értesítem Önöket arról, hogy városunk elkezdte Balatonföldvár hosszú távú fejlesztési irányait meghatározó Településfejlesztési Koncepciójának, valamint a középtávon, azaz a következő öt-tíz évben szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket tartalmazó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a felülvizsgálatát.
Ezeknek a dokumentumoknak az aktualizálása nélkülözhetetlen az európai uniós fejlesztési támogatások igénybevételéhez, de feltett szándékunk az, hogy olyan dokumentumok készüljenek el, amelyek az uniós tervezési időszakon túlnyúlóan is alkalmasak lehetnek városunk sokszínű, fenntartható, az itt élők szándékaival minél inkább összhangban lévő fejlesztéseinek elősegítésére.
Mindez nem valósítható meg az Önök aktív közreműködése nélkül, ezért a tervezés során az Önök javaslataira is szükségünk lesz. Kérjük, 2021. július 31-ig rövid levélben írják meg illetékes munkatársunknak (Baumann Anita Gabriella főtanácsos, preferens@balatonfoldvar.hu e-mail címre), hogy mi az, amit városunk fejlesztése során a jövőben is fontosnak, megőrzendőnek, vagy éppen megváltoztatandónak tartanak, tömör indoklással együtt.
A fenti kérdésekben a következő hónapokban olyan nyilvános konzultációt is tartunk, ahol személyesen is megismerkedhetnek a készülő tervekkel, és elmondhatják javaslataikat a tervezőknek.
Az elkészült anyagokat a jóváhagyást megelőzően előzetes egyeztetése bocsátjuk majd, aminek során számítani fogunk szíves véleményükre, jobbító szándékú javaslataikra is. Kérjük, rendszeresen figyeljék városunk honlapját (www.balatonfoldvar.hu), mert az elkészült anyagokat itt hozzuk majd nyilvánosságra, így Önök is első kézből értesülhetnek a tervek alakulásáról, és részeseivé is válhatnak annak.

Balatonföldvár, 2021. július 15.
Tisztelettel:
Holovits Huba sk.

polgármester