Hirdetmények

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. október 9., hétfő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

HIRDETMÉNY

Balatonföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2024. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
(felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára)
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.
Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi A-típusú pályázati felhívásának feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján megváltoztak: A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) - Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt, havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a beadást megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást; gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt; havonta nem rendszeresen mérhető jövedelem; valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolását; őstermelő esetében az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását)
b) - A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság, valamint
félárva/ árva esetén;
cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés, hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;
Az „A” és „B” típusú Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható, valamint az alábbi helyről letölthető:
Balatonföldvár, 2023. október 3.