Hírek

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatóknak 2021. június 15., kedd

A 319/2021.(VI.9) kormányrendeletszerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.

A rendelet alapján 2021.07.01. napjától a vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának meg kell fizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek be kell szednie és befizetnie Balatonföldvár Város Önkormányzat 14100110-35181549-09000009 számú idegenforgalmi adó számlájára.

Az idegenforgalmi adó mértéke 500 Ft/fő/nap. Kiskorúak mentesek.

A beszedett idegenforgalmi adót a szálláshely-üzemeltetőknek havonta (a tárgyhónapot követő hónap tizenötödikéig)be kell vallania az önkormányzati adóhatóság felé.

A havi bevallásban továbbra is fel kell tüntetni az adóköteles és adómentes (kiskorúak stb.) vendégéjszakák számát is.