Hírek

TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSADÓK RÉSZÉRE 2020. május 6., szerda

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésétől vagyis 2020. április 26. napjától 2020. december 31. napjáiga szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

A koronavírus-járványra hivatkozva a Kormány a turisztikai ágazatot érintő könnyítést léptettet életbe, mely alapján a szálláshely-üzemeltetőnek (szállásadóknak) nem kell az idegenforgalmi adót beszednie és azt az önkormányzat felé befizetnie. A felfüggesztés időtartama a kormányrendelet szabályozása szerint 2020. április 26. napjától 2020. december 31. napjáig tart.

Fontos azonban, hogy

-az egyébként megállapított, de be nem szedett adót a szálláshely-üzemeltetőknek havonta továbbra is be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatóság felé elektronikusan /természetes személy magánszállásadóknak elektronikusan vagy papír alapon/, az erre rendszeresített nyomtatványon,

-a bevallás határideje minden hónap 15. napja

-a bevallásban továbbra is fel kell tüntetni az adóköteles és adómentes (kiskorúak stb.) vendégéjszakák számát.

Miért kell bevallást készíteni, ha a megállapított adót nem kell beszedni?

-Az idegenforgalmi adó az önkormányzatok bevétele, melyet a települések adóerő-képességét figyelembe véve az állam kiegészített. Az ebből származó bevételek a város fejlesztési céljainak megvalósítását segítették.

-A jelen helyzetben a fent meghatározott időszakban adóbevételhez nem jutnak az önkormányzatok, de a szállásadók által, az önkormányzati adóhatóságnak bevallott idegenforgalmi adó alapján az önkormányzatok támogatást igényelhetnek a Kormánytól. Ezért a bevallások benyújtása nem csak kötelezettség, de a szállásadók és a város közös érdeke is.

Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy a szállásadók vendégkönyv-vezetés kötelezettsége (gazdálkodó szervezetek esetében elektronikus vendégkönyv vezetése) és az NTAK felé jelentési kötelezettség továbbra is változtatás nélkül fennáll!