Hírek

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL 2018. december 12., szerda

A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény (továbbiakban:Vgtv.) értelmében vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kút létesítéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága tájékoztatta valamennyi települési önkormányzat jegyzőjét arról, hogy az Országgyűlés elé beterjesztettek egy törvényjavaslatot, mely szerint a bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna, és ezzel egy időben előkészítés alatt áll, és 2019. évben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyezésére speciális eljárást tartalmaz.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem nyomtatvány letölthető itt:kerelem-nyomtatvany-kutak-vizjogi-zemeltetesi-es-fennmaradasi-engedelyhez-2018..doc

Balatonföldvár, 2018. december 12.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal