Hírek

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS 2023. szeptember 19., kedd

Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatára 79 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 17/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletében állapította meg.

Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:

-Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 500 %-át (142.500,-Ft-ot),

-a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona (az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint)

-a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2023. november 15. napjáig!

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és a vagyonnyilatkozatot.

A beadott kérelmeket a Humán Bizottság bírálja el.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!

Nyomtatvány letöltés itt:kerelem-nyomtatvany-balatonfoldvar.2.docx 

Balatonföldvár, 2023. szeptember 19.

Holovits György Huba sk.

polgármester