Hírek

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS 2022. szeptember 29., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatára 103 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 17/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletében állapította meg.

Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:

-Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-Ft-ot),

-egyedül élő személy esetében a 450 %-át (128.250 Ft-ot)

-a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona (az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint)

-a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2022. november 15. napjáig!

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és a vagyonnyilatkozatot.

A beadott kérelmeket a Humán Bizottság bírálja el.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány innen is letölthető:kerelem-nyomtatvany-szocialis-tzifa.pdf 

Bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!

Balatonföldvár, 2022. szeptember 29.

Holovits György Huba

polgármester