Hírek

​Pályázati Hirdetmény 2021. október 7., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező balatonföldvári 1292/22 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
1.)A pályázat kiíró neve, pontos címe: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

2.)Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága:
- természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti utcáról D-i irányba nyíló, 1292/2 hrsz-ú
közút mentén található
- Balatonföldvár belterület 1292/22 hrsz. - 872 m2
- megnevezése kivett beépítetlen terület
3.) A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés