Hírek

Óvodai Beiratkozás 2021. április 1., csütörtök

Tisztelt Szülők!

A Balatonföldvári Mesevár Óvodába és a Bálványosi Tagóvodába a 2021/2022 - es nevelési évre történő beíratás időponjai a következőek:
2021. 04. 19. Délelőtt 9.00 órától 15.00 óráig
2021. 04. 20. Délelőtt 10.00 órától 16.00 óráig
A beiratkozáshoz szükséges adatok:
- gyermek taj száma
- gyermek állandó lakhelye, tartózkodási címe
- anya születési neve, gondviselő neve
- gyermek neve, születési helye, ideje
Az óvodáról részletes információ a  http://www.mesevarovoda.hu/ oldalon található.
Elérhetőségeink:
84/340-465
ovi@mesevarovoda.hu
Kérem Önöket, hogy a higieniai szabályokat legyenek kedvesek betartani!
Örömmel várjuk szíves érdeklődésüket!
Tisztelettel:
Széll Tünde óvodavezető