Hírek

Óvoda- és iskolakezdési támogatás 2019. augusztus 13., kedd

Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága

33/2019. (VII.25.) határozata:

1.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága hivatalból, óvoda- és iskolakezdési támogatásban részesíti a mellékelt óvodai és általános iskolai névjegyzék alapján a balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülőket, törvényes képviselőt

- óvodás, általános iskolás gyermek esetében 20.000.-Ft/fő összegben.

A támogatást az általános iskolai tanulók a tanévnyitó napján az iskolában, az óvodások a nyári szünet után az óvodakezdés napján az óvodában vehetik fel.

2.) A fent megállapított támogatást kérelemre kapják azon balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülők, törvényes képviselők is, akiknek gyermeke más vidéki általános iskolai oktatási intézményben tanul, illetve óvodai intézménybe jár.

A kérelmek beadási határideje: 2019. október 15.

3.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000,-Ft/fő óvodakezdési támogatásban részesíti a 2019. szeptember 1-jétől óvodát kezdő, balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülőket.

A kérelemhez csatolni kell az óvodalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya fénymásolatát.

A támogatási kérelmek 2019. szeptember 01. napjától 2019. december 31. napjáig nyújthatók be és fizethetők ki.

Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága

34/2019. (VII.25.) határozata:

Balatonföldvár Város Képviselőtestületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000,-Ft/fő támogatást nyújt azon középiskolai tanulmányokat nappali rendszerben folytató diákok törvényes képviselői részére, akiknek gyermeke az első szakma vagy az érettségi megszerzéséig folytat középiskolai tanulmányokat, és gyermekükkel együtt balatonföldvári lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Balatonföldváron élnek.

A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya fénymásolatát.

A támogatás 2019. október 15. napjáig fizethető ki.

A kérelmek az alábbiakban érhetők el:

kerelem-altalanos-iskolas-tanulok-reszere.pdf 

kerelem-ovodakezdesi-tamogatashoz.2.pdf 

kerelem-kozepiskolasok-reszere.2.pdf