Hírek

Óvoda- és iskolakezdési támogatás 2018. augusztus 9., csütörtök

Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága óvoda- és iskolakezdési támogatásban részesíti a balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülőt, törvényes képviselőt: 

- óvodás gyermek esetében 10.000.-Ft/fő 

- alsó és felső tagozatos gyermek esetében 12.000.-Ft/fő összegben. 

A támogatást az általános iskolai tanulók a tanévnyitó napján az iskolában, az óvodások a nyári szünet után az óvodakezdés első hetében az óvodában vehetik fel. A fent megállapított támogatást kérelemre kapják azon balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülők, törvényes képviselők is, akiknek gyermeke más vidéki általános iskolai oktatási intézményben tanul, illetve óvodai intézménybe jár. A kérelmek beadási határideje: 2018. október 15.

10.000,-Ft/fő óvodakezdési támogatásban részesítik a 2018. szeptember 1-jétől óvodát kezdő, balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülőket. A kérelemhez csatolni kell az óvodalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya fénymásolatát.A támogatási  kérelmek 2018. szeptember 01. napjától 2018. december 31. napjáig nyújthatók be és fizethetők ki.

Balatonföldvár Város Képviselőtestületének Humán Bizottsága kérelemre, 15.000,-Ft/fő támogatást nyújt azon középiskolai tanulmányokat nappali rendszerben folytató diákok törvényes képviselői részére, akiknek gyermeke az első szakma vagy az érettségi megszerzéséig folytat középiskolai tanulmányokat, és gyermekükkel együtt balatonföldvári lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Balatonföldváron élnek. A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya fénymásolatát. A  támogatás 2018. október 15. napjáig fizethető ki.

A kérelmek az alábbiakban érhetők el:

kerelem-kozepiskolasok-reszere.pdf 

kerelem-ovodakezdesi-tamogatashoz.pdf 

kerelem-altalanos-iskolasok-reszere.2.pdf