Hírek

Lakosság Segítségét Kérik 2023. március 26., vasárnap

A balatonföldvári Mikes Kelemen utca nyugati oldalán elhelyezkedő fás-füves területek a Magyar Állam tulajdonában, és a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vagyonkezelésében állnak. A területek erdő művelési ágúak, a Balatonföldvári Parkerdő részét képezik, erdőgazdálkodójuk pedig a SEFAG Zrt.

A erdő művelési ágú területeken folyó mindennemű tevékenységet a 2009. évi XXXVII. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet szabályozzák. Ennek értelmében mindennemű fakitermelési tevékenység előzetes szakhatósági engedélyhez kötött, amelynek birtokában csak az erdőgazdálkodó, vagy megbízottja jogosult fák kivágására.

Sajnálatos módon a Mikes Kelemen utca nyugati oldalán elhelyezkedő fiatal, 2-3 m magas fehér akác fafajú erdőből ismeretlen tettes mintegy 1.100 m2-nyi területen ledöntötte a fákat. Az illegális fakitermelés ügyében a rendőrségi feljelentést megtette a SEFAG Zrt, a szakhatóságot értesítették.

Az ismeretlen elkövető személyének felderítése érdekében a lakosság segítségét kérik. Ha a helyi ingatlantulajdonosok közül használható információval rendelkezik valaki az elmúlt hetekben történt bűncselekmény elkövetőjének kilétére vonatkozóan, az kérjük jelentkezzen a nyomozó hatóságnál a Balatonföldvári Rendőrőrsön. A segítségért cserébe a SEFAG Zrt. egy kis-teherautónyi (1,5 erdei m3) aprított-, hasított akác tűzifát ajánl fel a nyomravezetőnek. Ugyanígy értesítésüket kérjük akkor is, ha illegális szemétlerakást tapasztalnak a területen, mivel sajnos volt arra is példa a közelmúltban, hogy építési törmelék lerakása közben értük tetten az elkövetőt. Segítségüket előre is köszönjük!

SEFAG Zrt.