Hírek

Karácsonyi Csomag-Tájékoztatás 2021. november 15., hétfő

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 2021-ben is megajándékozza a 60. életévét betöltött balatonföldvári lakosokat.

TÁJÉKOZTATÁS

/ a 60 éves és 60 év feletti lakosok részére /
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy karácsony előtt, az idei évben is,
Balatonföldvár Város Önkormányzata megajándékozza -az alábbiak szerint-
az arra jogosultakat:
A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VI.11.) rendelet alapján:
„17. § (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, a képviselő-testület, a téli időszakban megnövekvő anyagi terhekre való tekintettel,
  • a) 3.000 Ft értékű téli élelmiszercsomag támogatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet betöltő és a 65. életévet el nem érő életkor közötti személyeket,
  •  b) 10.000 Ft téli pénzbeli támogatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben az öregségi nyugdíjkorhatárt, a 65. életévet elérő és a 65. életév feletti személyeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb a tárgyév
október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett, és családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,-
Ft/fő) tízszeresét.
(3) A jogosultság feltételeinek igazolása a családban egy főre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat megtételével, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával történik.
(4) A pénzbeli támogatás átvételére a tárgyévet követő év január 15. napjáig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.” Az élelmiszercsomag -várhatóan- 2021.december 15.napjáig vehető át.
A támogatásra jogosultak a postaládájukban- hamarosan- tájékoztató levelet és nyilatkozat mintát is fognak találni. Amennyiben 2021.november 20. napjáig a tájékoztató levél és nyilatkozat minta nem érkezik meg Önökhöz, kérem, keressék telefonon munkaidőben:
Tóth Ferenc városi felügyelőt tel: 06 20 967 71 04., vagy
Nagy András közterület-felügyelőt tel: 06 20 269 33 88.
A karácsonyi csomagok és az ajándékként szánt összeg átadásáról, annak helyéről,
idejéről, stb. -figyelembe véve az aktuális járványhelyzetet- 2021. december elején,
mindenki számára elérhető módon, pontos tájékoztatást fogunk nyújtani.
Balatonföldvár, 2021. november 5.
Kovács Emőke sk.
Humán Bizottság Elnöke