Hírek

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Akcióterületi Terv (ATT) elkészítése Balatonföldváron. 2018. május 7., hétfő

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330Fax: 84/540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám:7177-7/2018 Ügyintéző: Lénárt Márta Tárgy: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosító számú, Balatonföldvár „Zöld város Program„ megvalósítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Akcióterületi Terv (ATT) elkészítése - lakossági felhívás véleményezésre


lakossagi-felhivas-lakossagi-forum.doc Tisztelt Balatonföldvári Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a város önkormányzata többhónapos szakértői munka bevonásával elkészíttette Balatonföldvár hosszú távra előre tekintő településfejlesztési koncepcióját, valamint a középtávon, a következő 6-8 évben elindítani és megvalósítani kívánt projekteket tartalmazó integrált településfejlesztési stratégiáját.

Mindkét dokumentum elérhető városunk honlapjáról ( www.balatonfoldvar.hu).

Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése nélkülözhetetlen az európai uniós fejlesztési támogatások igénybe vételéhez, de feltett szándékunk az is, hogy olyan dokumentumok készüljenek el, amelyek az uniós tervezési időszakon túlnyúlóan is alkalmasak legyenek városunk sokszínű, fenntartható, az itt élők szándékaival minél inkább összhangban lévő fejlesztéseinek megvalósítására.

Ahhoz, hogy a dokumentumokkal kapcsolatosan a balatonföldvári lakosok véleményét is megismerjük, és a dokumentumokat szükség esetén ennek megfelelően fejlesszük, lakossági fórumot tartunk

2018. június 26-án 17.00 órakor

a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

(Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. földszint)

mely eseményre tisztelettel meghívom.

Balatonföldvár, 2018. június 14.

Üdvözlettel:

Holovits Huba

polgármester