Hírek

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Akcióterületi Terv (ATT) elkészítése Balatonföldváron. 2017. szeptember 8., péntek

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330Fax: 84/540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám:6579 -9/2017 Ügyintéző: Lénárt Márta Tárgy: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosító számú, Balatonföldvár „Zöld város Program„ megvalósítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Akcióterületi Terv (ATT) elkészítése - lakossági felhívás

Tisztelt Balatonföldvári Lakosok!

Örömmel értesítem Önöket arról, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata az elmúlt napokban elkezdte a város hosszú távú fejlesztési irányait meghatározó Településfejlesztési Koncepciójának, valamint a középtávon, azaz a következő öt-tíz évben szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket tartalmazó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását.

Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése nélkülözhetetlen az európai uniós fejlesztési támogatások igénybe vételéhez, de feltett szándékunk az, hogy olyan dokumentumok készüljenek el, amelyek az uniós tervezési időszakon túlnyúlóan is alkalmasak lehetnek városunk sokszínű, fenntartható, az itt élők szándékaival minél inkább összhangban lévő fejlesztéseinek elősegítésére.

Mindez nem valósítható meg az Önök aktív közreműködése nélkül, ezért a tervezés során az Önök javaslataira is szükségünk lesz. Kérjük, 2017. szeptember 30-ig rövid levélben írják meg illetékes munkatársunknak (Lénárt Márta főtanácsos, lenartmarta@balatonfoldvar.hu), hogy mi az, amit városunk fejlesztése során a jövőben is fontosnak, megőrzendőnek, vagy éppen megváltoztatandónak tartanak, tömör indoklással együtt.

A fenti kérdésekben a következő hónapokban több olyan nyilvános konzultációt is tartunk, ahol személyesen is megismerkedhetnek a készülő tervekkel, és elmondhatják javaslataikat a tervezőknek.

Az elkészült anyagokat a jóváhagyást megelőzően előzetes egyeztetése bocsátjuk majd, aminek során számítani fogunk szíves véleményükre, jobbító szándékú javaslataikra is. Kérjük, rendszeresen figyeljék városunk honlapját (www.balatonfoldvar.hu), mert az elkészült anyagokat itt hozzuk majd nyilvánosságra, így Önök is első kézből értesülhetnek a tervek alakulásáról, és részeseivé is válhatnak annak.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Holovits Huba

polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330Fax: 84/540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám:6579 -10/2017 Ügyintéző: Lénárt Márta Tárgy: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosító számú, Balatonföldvár „Zöld város Program„ megvalósítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Akcióterületi Terv (ATT) elkészítése - felhívás üdülőtulajdonosoknak

Tisztelt Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok!

Örömmel értesítem Önöket arról, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata az elmúlt napokban elkezdte a város hosszú távú fejlesztési irányait meghatározó Településfejlesztési Koncepciójának, valamint a középtávon, azaz a következő öt-tíz évben szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket tartalmazó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását.

Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése nélkülözhetetlen az európai uniós fejlesztési támogatások igénybe vételéhez, de feltett szándékunk az, hogy olyan dokumentumok készüljenek el, amelyek az uniós tervezési időszakon túlnyúlóan is alkalmasak lehetnek városunk sokszínű, fenntartható, az itt élők szándékaival minél inkább összhangban lévő fejlesztéseinek elősegítésére.

Mindebben során az Önök javaslataira is szükségünk lesz. Kérjük, 2017. szeptember 30-ig rövid levélben írják meg illetékes munkatársunknak (Lénárt Márta főtanácsos, lenartmarta@balatonfoldvar.hu), hogy mi az, amit városunk fejlesztése során a jövőben is fontosnak, megőrzendőnek, vagy éppen megváltoztatandónak tartanak, tömör indoklással együtt.

A fenti kérdésekben a következő hónapokban több olyan nyilvános konzultációt is tartunk, ahol személyesen is megismerkedhetnek a készülő tervekkel, és elmondhatják javaslataikat a tervezőknek.

Az elkészült anyagokat a jóváhagyást megelőzően előzetes egyeztetése bocsátjuk majd, aminek során számítani fogunk szíves véleményükre, jobbító szándékú javaslataikra is. Kérjük, rendszeresen figyeljék városunk honlapját (www.balatonfoldvar.hu), mert az elkészült anyagokat itt hozzuk majd nyilvánosságra, így Önök is első kézből értesülhetnek a tervek alakulásáról, és részeseivé is válhatnak annak.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Holovits Huba

polgármester