Hírek

Hirdetmény-Szociális célú tűzifa igénylés 2019. október 8., kedd

Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

kapcsolódó pályázatára 63 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem
térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 17/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletében állapította meg. Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:
- Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át
(114.000,-Ft-ot),
- egyedül élő személy esetében a 450 %-át (128.250 Ft-ot)
- a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
- a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban
élő személyek és háztartások számától.
A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban
lehet benyújtani 2019. december 10. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és
vagyonnyilatkozatot.
A beadott kérelmeket a Humán Bizottság bírálja el.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány innen letölthető: kerelem-nyomtatvany.2.pdf  valamint bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!
Balatonföldvár, 2019. október 8.
Holovits György Huba
polgármester