Hírek

Hirdetmény - lakossági fórum 2018. január 23., kedd

Balatonföldvár Város Településrendezési eszközeinek módosítása

HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata a 134/2017. (VII. 12.) Kt. határozatában döntést hozott hatályos Településrendezési Eszközeinek a 17. számú módosításáról.

A módosítást a Karikavölgyi városrészen elhelyezkedő 1293/73 és a 1293/74 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa kezdeményezte e két ingatlanra vonatkozóan, a kedvezőbb hasznosíthatóságuk, beépíthetőségük érdekében.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 41. §-a alapján, Balatonföldvár Város Önkormányzata a 17. számú módosítást egyszerűsített eljárásban folytatja le.

Az eljárás ún. véleményezési szakaszában, Balatonföldvár Város Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (III. 29.) rendelete 1. §. szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (a Rendelet megtekinthető a www.balatonfoldvar.hu honlapon, az Önkormányzat/Rendeletek/Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól címszó alatt.)

A településrendezési eszközök tervezett 17 számú módosításának az véleményezési-egyeztetési anyaga – szöveges és a rajzok, eredeti méretarányban, színesben, pdf. fájl formátumban – 2018. január 22-től megtalálható (letölthető) a www.balatonfoldvar.hu honlapon, a Közös Hivatal/Hirdetmények/ Balatonföldvár Város Településrendezési Eszközeinek módosítása címszó alatt.

  • Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonföldvár Város lakossága, a balatonföldvári ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti szervek, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat 2018. január 30-án 14 00 - órától 15 00 - óráig lakossági fórumot is szervez.

Helyszín: Balatonföldvár Városháza tárgyalóterme,

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

  • A véleménynyilvánítás határideje: 2018. január 30-tól – február 07-ig.
  • Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. vagy a pgmh@balatonfoldvar.hu,e-mail címre.
  • Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Balatonföldvár, 2018. január 17.

Holovits Huba

polgármester