Hírek

FELHÍVÁS -KÉRÉS LEVÉL A BALATONFÖLDVÁRI SZÁLLÁSADÓKNAK 2020. október 19., hétfő

Tisztelt Balatonföldvári Szállásadó!

Tisztelt Balatonföldvári Adózó!
Az idei esztendő rendkívüli kihívások elé állította az országot és városunkat egyaránt. A COVID
19 vírusjárvány elleni védekezéshez köthető negatív gazdasági hatások áldozatokat követelnek
mind önkormányzatunktól, mind az állampolgároktól.
Mint ismert, központi intézkedés született arról, hogy a szállásadónak, szálláshely
szolgáltatónak nem kell beszednie, és az önkormányzat részére nem kell befizetnie az
idegenforgalmi adót. Az anyagi teher csökkentése azonban nem jelenti egyúttal az
adminisztrációs teher csökkentését is, hiszen a vendégéjszakák száma alapján az adóbevallás
benyújtása, a vendégéjszakákra eső adó kimutatása kötelező előírás – azzal, hogy a
befizetendő adó mértéke minden esetben nulla forint. Önkormányzatunk azonban a benyújtott
bevallások alapján számított költségvetési támogatást veheti igénybe.
Amennyiben mindez - levelünk kézhezvételét megelőzően - elkerülte figyelmét, támogató
együttműködésében bízva, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjen a
bevallás benyújtását pótolni, és a mellékelt nyomtatványt(innen is letölthető:idegenforgalmi-ado_bevallas_balatonfoldvar.pdf ) a Balatonföldvári Közös
Önkormányzati Hivatalhoz postafordultával, de legkésőbb 2020. november 15. napjáig kitöltve
visszaküldeni.
Városunk költségvetési helyzetének stabilitásához, turisztikai desztinációként elfoglalt
pozíciójának megerősítéséhez nagyban hozzájárulna, ha támogató szándékkal, kevés időt
rászánva, kérésünknek határidőben eleget tenne.
Városunk érdekét és fejlődését közös célunknak tartva, várjuk szíves teljesítését, melyet előre is
megköszönünk.
Tisztelettel:
Holovits Huba
polgármester