Hírek

Felhívás 2018. június 14., csütörtök

Tisztelt Balatonföldvári Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a város önkormányzata több hónapos szakértői munka bevonásával elkészíttette Balatonföldvár hosszú távra előre tekintő településfejlesztési koncepcióját, valamint a középtávon, a következő 6-8 évben elindítani és megvalósítani kívánt projekteket tartalmazó integrált településfejlesztési stratégiáját.
Mindkét dokumentum elérhető városunk honlapjáról ( www.balatonfoldvar.hu).
Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése nélkülözhetetlen az európai uniós fejlesztési támogatások igénybe vételéhez, de feltett szándékunk az is, hogy olyan dokumentumok készüljenek el, amelyek az uniós tervezési időszakon túlnyúlóan is alkalmasak legyenek városunk sokszínű, fenntartható, az itt élők szándékaival minél inkább összhangban lévő fejlesztéseinek megvalósítására. Ahhoz, hogy a dokumentumokkal kapcsolatosan a balatonföldvári lakosok véleményét is megismerjük, és a dokumentumokat szükség esetén ennek megfelelően fejlesszük, lakossági fórumot tartunk 2018. június 26-án 17.00 órakora Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében(Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. földszint) mely eseményre tisztelettel meghívom.
Balatonföldvár, 2018. június 14.
Üdvözlettel:
Holovits Huba
polgármester