Hírek

FELHÍVÁS- ADJON NEVET A SZIVATTYÚ PARKNAK 2021. február 17., szerda

Balatonföldvár Város Önkormányzata a köz által Szivattyú parknak hívott zöldterület elnevezését tervezi. A park elnevezésére vonatkozóan az önkormányzat várja a város lakosainak, ingatlantulajdonosainak és az elnevezés iránt érdeklődő bármely magánszemélynek vagy szervezetnek a javaslatát.

Balatonföldvár jelenlegi arculatát a település születésének pillanatától kezdődő tudatos tájépítészeti tervezésnek és átgondolt kertészeti elképzeléseknek köszönheti. Az 1800-as évek végén kezdett a gróf Széchenyi család, az akkor még a kőröshegyi uradalomhoz tartozó, Földvár-puszta fejlesztésébe. Schilhán Józsefnek (Schilhán József nevét a templom park viseli), az uradalom főkertészének tervei alapján került kialakításra a máig fennmaradt, összefüggő zöldfelületi rendszer. Az 1900-as évek elején a mai Szivattyúpark és a Szivattyútelep a korabeli térképeken már jól beazonosítható.

A Szivattyú park felújítására városunk a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán nyert támogatást. Így tavasszal funkcióbővítés, sétányfejlesztés, zöldfelület-felújítás történik. Az eddigi „átközlekedő” területből pihenőparkot építünk, közösségi felületekkel, javuló élettérrel.

A meglévő faállomány nem változik, a jelenleg hiányzó cserjeszint pótlásra kerül. A beruházás az alábbiakat tartalmazza:

 • Növényállomány felújítása, tereprendezés
 • Ivókút kialakítása (3 állású, gyerekek, mozgáskorlátozottak által is használható, kutyaitatóval)
 • Öntözőrendszer kiépítése
 • Új pihenőterek kialakítása, padok, szemetesek számának növelése
 • Sétányok megvilágítása ledes, 80 cm magas kültéri állólámpákkal
 • Parkban található szobor megtisztítása
 • A park elnevezésére vonatkozóan az önkormányzat várja a város lakosainak, ingatlantulajdonosainak és az elnevezés iránt érdeklődő bármely magánszemélynek vagy szervezetnek a javaslatát

  A javaslattétel részletei:

  kérjük jelölje meg a park elnevezésére vonatkozó konkrét javaslatát és a névadás rövid indokolását

  a javaslatokat elektronikusan lehet benyújtani a pgmh@balatonfoldvar.hu e-mail címre. Tárgy: KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS

  a javaslattétel határideje: 2021. március 31.

  A közterület elnevezésére irányuló eljárást Balatonföldvár Város Képviselőtestülete folytatja le a közterületek elnevezéséről szóló 12/2013.(X.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

  A rendelet az elnevezés tekintetében az alábbi követelményeket határozza meg:

  A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Balatonföldvár város jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a városon belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira.

  Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

  Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet,

  A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és élete, munkássága valamely módon Balatonföldvár városhoz kötődik.