Hírek

FAÜLTETÉSI PROGRAMOT INDÍT BALATONFÖLDVÁR 2018. január 31., szerda

2018-tól kezdődően öt éven keresztül évente 30db nagynövésű fa elültetésére kerül sor kertészeti szakértő javaslatának figyelembevétele mellett, a város közterületein.

A telepítés során az őshonos tölgy, kőris, hárs, fűz fafajták, továbbá a Balatonföldvár történetéhez, hagyományaihoz illeszkedő platán fafajta válaszható. A város közterületeire nyár, fenyő és akác nem kerülhet kiültetésre – e fafajták kiültetése a magántulajdonban lévő ingatlanokon történő fapótlás, faültetés esetében sem támogatottak. A közterületi faállomány karbantartására és a fásítási program megvalósítására az önkormányzat költségvetésében, minden évben, elkülönített forrásnak kell rendelkezésre állnia. A fásítási program megvalósítása során, a képviselőtestület fokozott figyelmet fordít a védett fasorok, parkok, egyéb fás területeken lévő faállomány állapotának figyelemmel kísérésére, állagának megőrzésére, megóvására. Az elmúlt időszak gyakorlatával megegyezően, fa kivágására kizárólag a fa betegsége vagy balesetveszély esetén, szakértői vélemény alapján kerülhet sor.
A faültetési akció alkalmával, az ültetés évét megelőző évben született balatonföldvári lakóhellyel rendelkező gyermekek részére, ünnepélyes keretek között kerül elültetésre egy-egy fa a szülők kérésére.