Hírek

Elkezdték a Gamesz dolgozói a szociális tűzifa kihordását a rászoruló családok részére 2018. november 29., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzata belügyminisztériumi pályázaton összesen 84 köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 17/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletében állapította meg. Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:

-Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-Ft-ot),
-egyedül élő személy esetében a 450 %-át (128.250 Ft-ot)
-a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
-a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.
A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2018. december 10. napjáig.
A beadott kérelmeket a Humán Bizottság bírálja el.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!