Hírek

AZ E-KIKÖTŐ ÉPÍTÉSÉT ÁTMENETILEG LASSÍTÓ ÍTÉLET KAPCSÁN BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA 2022. szeptember 29., csütörtök

A kikötő létesítése álláspontunk szerint az önkormányzati szabályokkal, a HÉSZ-szel, annak mellékletét képező szabályozási tervvel, a településrendezési eszközökkel, Balatonföldvár TNM rendeletével továbbra is összhangban van. A Veszprém Megyei Kormányhivatalt új eljárásra utasító bírói ítélet indokolása szerint, amennyiben a strand területén vitorláskikötő funkció jelenne meg, az a strand más célra történő igénybevételét jelentené, amely szerinte nem felel meg a helyi szabályozásnak. Álláspontunk szerint az ítélet téves jogértelmezésen alapszik. Városunk polgármestere továbbra is fenntartja véleményét miszerint: a 20 éve napirenden lévő beruházás megvalósítása, különösen a mostani gazdasági helyzetben, létkérdés Földváron. A beruházás esetleges elmaradása hosszútávon évtizedekkel vetné vissza a város fejlődését. Az elmaradó bevétel rövid távon veszélyezteti a város gazdálkodását, akár drasztikus helyi adóemeléshez és megszorításokhoz vezethet. Ezek elkerülése végett városvezetőként képviselőtársaimmal együtt a fejlesztés megvalósulását tartjuk célunknak.