Hírek

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK TILALMA 2021. április 9., péntek

Tisztelt Balatonföldvári lakosok, Üdülőtulajdonosok!

2021. január 1. napjával hatályát vesztette a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, melynek 48. §. (4) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezés, amely korábban lehetőséget adott az önkormányzatok képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. 

Balatonföldváron a törvényi szabályázás figyelemebe vételével került megalkotásra a köztisztaság fenntartásáról szóló 17/2020. (XI.25.) rendelet, amely már nem tartalmazza a korábbi időszakokra vonatkozó égetés lehetőségét.

2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL A VÁROS BELTERÜLETÉN A ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK, ZÖLDHULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSE TILOS.

A zöldhulladék rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról magáningatlanok esetében a közszolgáltató április – november hónapokban (2021. évben április 7. napjától) heti egy alkalommal szerdai napon gondoskodik

A zöldhulladék kihelyezhető

a) legfeljebb 120 cm hosszú, 40 cm átmérőjű és 25 kg tömegű méretre kötegelve,

b) a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben, mely lehet a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény, amennyiben abban kizárólag a zöldhulladék került elhelyezésre, vagy

c) az ingatlanhasználó választása szerint a közszolgáltató által rendszeresített, külön megvásárolható, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban.

A szervezett zöldhulladék szállítást gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó nem jogosult igénybe venni, nekik a szolgáltatóval illetőleg a kert- parkgondozást ellátóval kell megállapodást kötni a zöldhulladék elszállítására.