Hírek

állásajánlat - pénzügyi ügyintéző 2024. június 17., hétfő

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete és a 2024. évi illetményalapról szóló 24/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,

· Cselekvőképesség,

· Büntetlen előélet,

· Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

· Felhasználói szintű számítógépes ismeret, irodai alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· Államháztartási mérlegképes könyvelő felsőfokú szakképesítés

· Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli tapasztalat

· ASP gazdálkodás szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekről; nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magoriné Csató Anita nyújt, a 06 84 540 976 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton: a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6341-11/2024, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

· Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 19.