Hírek

Állásajánlat - pénzügyi ügyintéző 2022. február 24., csütörtök

Állásajánlat - pénzügyi ügyintéző

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete és a 2022. évi illetményalapról szóló 14/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret, irodai alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő felsőfokú szakképesítés
 • Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli tapasztalat
 • ASP gazdálkodás szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekről; nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ernyes Ervin nyújt, a 06 84 540 337 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2202-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 25.